ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, 1830-1982

Βιβλιογραφικές Αναφορές

 • [ 1 ] Δημαράς, Α. Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Τόμοι Α΄ και Β΄. Β΄ Ανατύπωση Αθήνα: Ερμής, 1985.
 • [ 2 ] Ζαχάρος, Κ. Μαθηματικά. Μια προσέγγιση στα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Κριτικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις για την περίοδο 1961-2001. Στο Α. Δημαράς [ εποπτ. ] & Α. Βερέβη Α. [ επιμ. ] Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 69-82. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2003.
 • [ 3 ] Θωμαΐδης, Γ. Οι συντεταγμένες της Σχολικής Γεωμετρίας στην Ελλάδα (1960-1990). Σύγχρονη Εκπαίδευση 61, 27-38 (1991).
 • [ 4 ] Θωμαΐδης, Γ. Διδακτική μετατόπιση μαθηματικών εννοιών και εμπόδια μάθησης (Η περίπτωση της απόλυτης τιμής). Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Μαθηματικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995.
 • [ 5 ] Θωμαΐδης, Γ. Μαθηματικά & Εξετάσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2009.
 • [ 6 ] Θωμαΐδης, Γ. & Καστάνης, Ν. Οι αναμορφώσεις της ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένα πλαίσιο προβληματισμού [ 1ο Μέρος ]. Σύγχρονη Εκπαίδευση 130, 78-92 (2003).
 • [ 7 ] Θωμαΐδης, Γ. & Καστάνης, Ν. Οι αναμορφώσεις της ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένα πλαίσιο προβληματισμού [ 2ο Μέρος ]. Σύγχρονη Εκπαίδευση 131, 127-136 (2003).
 • [ 8 ] Καλδρυμίδου, Μ. Οικονόμου, Α., Οικονόμου, Π. & Τζεκάκη, Μ. Οι αντιλήψεις των υποψηφίων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 25, 119-160 (1997).
 • [ 9 ] Κασιμάτη, Αικ. Τα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος των Μαθηματικών στην Ελλάδα (1961-1987) σε συνάρτηση με την επίδοση των μαθητών ηλικίας 12-15 ετών. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1994.
 • [ 10 ] Καστάνης, Ν. «Να φύγει ο Ευκλείδης – Δεν θα γίνουμε εθνικοί μειοδότες». Μια ιστορικο-διδακτική εξέταση της αντίφασης στη σχολική μας Γεωμετρία. Μαθηματική Επιθεώρηση 31, 3-18 (1986).
 • [ 11 ] Καψάλης, Α. & Χαραλάμπους, Δ. Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσμική Εξέλιξη και Σύγχρονη Προβληματική. Αθήνα: Εκδόσεις Έκφραση, 1995.
 • [ 12 ] Μητρογιαννοπούλου, Α. Η θέση των Μαθηματικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση στο Β΄ μισό του 20ου αιώνα. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
 • [ 13 ] Νικολακάκη, Μ. Εκσυγχρονισμός και μαθηματική παιδεία στην Ελλάδα: Ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου. Διδακτορική Διατριβή. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000.
 • [ 14 ] Νούτσος, Χ. Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος (1931-1973). Αθήνα: Θεμέλιο, 1979.
 • [ 15 ] Οικονόμου, Π. Μεθόδευση της διδασκαλίας και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Μέρος ΙΙΙ: Μαθηματικά. Σύγχρονη Εκπαίδευση 27 17-31 (1986).
 • [ 16 ] Πολυχρονόπουλος, Π. Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα. Τόμοι Α΄ και Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1980.
 • [ 17 ] Τουμάσης, Χ. Τάσεις και χαρακτηριστικά των σχολικών Μαθηματικών β/θμιας εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα, σε σχέση με κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τις εξελίξεις στη μαθηματική επιστήμη (1836-1985). Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Πατρών, 1989.
 • [ 18 ] Toumasis, Ch.: The Epos of Euclidean Geometry in Greek Secondary Education (1836-1985): Pressure for Change and Resistance. Educational Studies in Mathematics 21(6), 491-508 (1990).
 • [ 19 ] Τουμάσης, Χ. Η έρευνα για την ιστορία της νεοελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης: Προβλήματα-επισημάνσεις-προοπτικές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 16, 59-73 (1992).
 • [ 20 ] Τσουκαλάς, Κ. Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Ο Κοινωνικός Ρόλος των Εκπαιδευτικών Μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922). Δ΄ Έκδοση. Αθήνα: Θεμέλιο, 1985.
 • [ 21 ] Χρόνης, Σ. Διδακτική Πράξη και Κοινωνικός Έλεγχος. Η κρατική παρέμβαση στο έργο του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών, 1993.
Πλοήγηση