ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, 1830-1982

Βιβλιογραφία

Αναγνωστικά

 • Καζαντζάκη, Γ. (1921), Οι τρεις φίλοι, ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως του δημοτικού σχολείου, (Εν Αθήναις, εκδ. Δ.&Π. Δημητράκου).
 • Καζαντζάκη, Γ. (1923), Τα δύο βασιλόπουλα, αναγνωστικόν τρίτης τάξεως των δημοτικών σχολείων, (Εν Αθήναις, εκδ. Δ. & Π. Δημητράκου).
 • Καζαντζάκη, Γ. (1914), Ο νέος γεωργός, ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως, (Εν Αθήναις, εκδ. Μιχαήλ Μαντζεβελάκης).
 • Καζαντζάκη, Γ. (1932) Ο στρατιώτης, αναγνωστικόν της πέμπτης τάξεως του δημοτικού σχολείου,( Αθήνα, Δημητράκος).
 • Καζαντζάκη, Γ. (1914), Η μεγάλη Ελλάς, ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της έκτης τάξεως του δημοτικού σχολείου, (Εν Αθήναις, εκδ. Μιχαήλ Μαντζεβελάκης)

Βοηθήματα

 • Αδάμος, Τ. (1986) Πνευματικές γνωριμίες, (Αθήνα, Καστανιώτης).
 • Αθανασιάδης, Χ. (2010) Τα Ψηλά Βουνά, στο Καλλιτέχνες και λογοτέχνες στα αναγνωστικά 1860-1960, (Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ.).
 • Αλεξίου, Ε. (2004), Για να γίνει μεγάλος, (Αθήνα, Καστανιώτης).
 • Αποστολίδου, Β. (2010) Τα αναγνωστικά των λογοτεχνών. Μια ολοκληρωμένη λογοτεχνική εκπαίδευση;, στο Καλλιτέχνες και λογοτέχνες στα αναγνωστικά 1860-1960, (Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ.).
 • Βεντούρα, Λ. (1992) Η νομοθεσία περί διδακτικών βιβλίων. Μια εστία συγκρούσεων εκπαιδευτικού δημοτικισμού και αντιμεταρρυθμιστών (1907-1937), Μνήμων,14, σ. 91-114.
 • Δέλτα, Π. (1913) Τα αναγνωστικά μας, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 3, σ. 232-256.
 • Γεωργίου, Χ. (2010) Η συμβολή των νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη διαμόρφωση του παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ( Διδακτορική Διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.), αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης- www.ekt.gr
 • Δημάκος, Γ. (1934) Οι εξέχοντες Έλληνες (Απ΄την καλή και την ανάποδη),( Αθήνα).
 • Δημαράς, Α. (επιμ.) (1972) Το Αλφαβητάρι με τον ήλιο, (Αθήνα, Ερμής).
 • Δημαράς, Α. (2013) Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Το “ανακοπτόμενο άλμα”. Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, επιμ. Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου, (Αθήνα, Μεταίχμιο).
 • Δικταίος, Α. (1958) “Σχόλια στις επιστολές προς τη Γαλάτεια” του Ν. Καζαντζάκη, στο Ν. Καζαντζάκης. Επιστολαί προς την Γαλάτειαν,(Αθήνα, Δίφρος).
 • Καζαντζάκη, Γ. (1913) Τι διαβάζουν τα παιδιά μας, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου,3, σ. 216-231.
 • Καζαντζάκη, Ε. (1977) Νίκος Καζαντζάκης ο ασυμβίβαστος, (Αθήνα, εκδ. Ελένης Ν. Καζαντζάκη)
 • Καστρινάκη, Α. (1997) Γαλάτεια Καζαντζάκη, στο Η παλιότερη πεζογραφία μας, τ. Ι΄, 1900-1914, (Αθήνα, Σοκόλης)
 • Καψάλης, Α., Χαραλάμπους, Δ. (1995) Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, (Αθήνα, Έκφραση).
 • Κουλούρη, Χ. (1987) Σχολικά εγχειρίδια και ιστορική έρευνα. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία, Μνήμων, 11, σ. 219-224.
 • Κουλούρη, Χ. (1988) Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914), (Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν.).
 • Λέφας, Χ. (1942), Ιστορία της εκπαιδεύσεως, (Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β.)
 • Μακρυνιώτη, Δ. (1986) Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834-1919, (Αθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη).
 • Μαργαρίτης, Γ. (1989) Οι περιπέτειες του ηρωικού θανάτου 1912-1920, Μνήμων,12, σ. 89-116.
 • Νικολουδάκη-Σουρή, Ε. (2008) O Εκπαιδευτικός Όμιλος και η συνεργασία Γαλάτειας και Νίκου Καζαντζάκη στη συγγραφή Αναγνωστικών για το Δημοτικό Σχολείο, στο: Χ. Αργυροπούλου (επιμ), Νίκος Καζαντζάκης και εκπαίδευση ( Αθήνα, Ελληνοεκδοτική) και της ίδιας,  1914: Ο Νίκος Καζαντζάκης κρυφός συγγραφέας Αναγνωστικών του Δημοτικού Σχολείου. Το ιστορικό αφήγημα Ο Στρατιώτης ένα παράδειγμα συνεργασίας με την “κ. Γαλάτεια”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/d_tomeas/kazantzaki_anagnwstika.pdf.
 • Ξενόπουλος, Γρ. (1908) Αθηναϊκαί επιστολαί, Η Διάπλασις των παίδων,15 (16), σ.123-124.
 • Σβορώνος, Ν. (1987), Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας,(Αθήνα, Θεμέλιο).
 • Φραγκουδάκη, Α. (1978) Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου. Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, (Αθήνα, Θεμέλιο).
Πλοήγηση