ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, 1830-1982

Βιβλιογραφία

 • Αποστολίδου Βενετία, «Η συγκρότηση και οι σημασίες της Εθνικής Λογοτεχνίας», στο Έθνος - Κράτος - Εθνικισμός, Επιστημονικό Συμπόσιο, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1995.
 • Βαλέττας Γ. Μ., «Αναγνώσματα νεοελληνικά», Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Ηλίου, τόμ. Β΄, Αθήναι 1948, σ. 629-630.
 • Βαρελάς Λάμπρος, Η Νεοελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία στην ελλαδική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1884-2001), εκδ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2007.
 • Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμ. Α΄, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1990.
 • Δημαράς Κ. Θ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα. χ.χ.2.
 • Καψάλης Αχιλ. Γ., Χαραλάμπους Δημ. Φ., Σχολικά Εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, εκδ. Έκφραση, Αθήνα 1995.
 • Κουμπάρου-Χανιώτη Χρυσάνθη, Τα σχολικά εγχειρίδια των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων στη Μέση Εκπαίδευση και η ιδεολογία τους (1917-1977), Διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φ.Π.Ψ., εκδ. Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2000.
 • Κουμπάρου-Χανιώτη Χρυσάνθη, Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα στη Μέση Εκπαίδευση. Συγγραφείς και ανθολογημένα κείμενα (1884-1977), κ. δ. εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2003.
 • Κουμπάρου-Χανιώτη Χρυσάνθη, Ψηφιοποιημένο Αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων (1884-1977), Αθήνα 2012.
 • Λαμπράκη Α., Παγανός Γ. Δ., Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1994.
 • Νούτσος Χ., Προγράμματα Μ.Ε. και κοινωνικός έλεγχος, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1988.
 • Τόγιας B. Ιω., Το μάθημα των Ν.Ε. στη Μέση Εκπαίδευση. Ιστορική θεώρηση (1833-1967), τόμ. Α΄, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1988.
Πλοήγηση