Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Γεωγραφία της Ελλάδος Α' Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου που περιέχει στοιχεία γενικής γεωγραφίας και εξετάζει την Ελλάδα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα από γεωφυσική, οικονομική και πολιτική άποψη. Το βιβλίο μεταγλωττίστηκε από

Ελληνική χρηστομάθεια τόμος δεύτερος Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και της έκτης των πλήρων Δημοτικών Σχολείων αρρένων τε και θηλέων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τις Β' Ελληνικού Σχολείου και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου που περιλαμβάνει αποσπάσματα από έργο του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις το οποίο αξιοποιεί για τη διδασκαλία των ...

Στοιχεία φιλοσοφίας (εισαγωγή στη φιλοσοφία), Γ΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο Φιλοσοφίας Γ΄ Λυκείου που ακολουθεί μια ιστορική πραγμάτευση επιστημολογικών, ηθικών και αισθητικών ζητημάτων και καλύπτει δύο περιόδους: α) την ελληνική αρχαιότητα και β) την σύγχρονη ...

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος μετά εικόνων διά την Γ΄ τάξιν του τετραταξίου σχολείου

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει σύντομες βιογραφίες επιφανών ανδρών της ελληνικής μυθολογίας και αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

Αλφαβητάριο για τα Ελληνόπουλα στη Δυτ. Γερμανία τεύχος 2

Αναγνωστικό Α' Δημοτικού για τα Ελληνόπουλα της Γερμανίας με εικόνες και κείμενα προσαρμοσμένα στο τοπικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Περιέχει ασκήσεις για την εμπέδωση των κειμένων και των γραμματικών ...

Βιολογία Γ ΄ Γυμνασίου

Μαθητικό βοήθημα Βιολογίας. Γ΄ Γυμνασίου που περιέχει βασικές γνώσεις βιολογίας και εστιάζει στην εξέλιξη και αναπαραγωγή των οργανισμών και την κληρονομικότητα.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση