Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Αγωγή του πολίτου δια τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αγωγής του Πολίτη ΣΤ΄ Δημοτικού που πραγματεύεται θέματα της Εκκλησίας, του συντάγματος της Ελλάδος, των τριών εξουσιών, της αυτοδιοίκησης και των καθηκόντων και δικαιωμάτων του πολίτη.

Τριγωνομετρία Δ΄ Γυμνασίου

Μαθητικό βοήθημα Τριγωνομετρίας της Δ΄ Γυμνασίου. Το βιβλίο περιέχει ασκήσεις υπολογισμού των μεταξύ των διαφόρων στοιχείων των τριγώνων.

Επίτομος λατινική γραμματική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων

Γραμματικής της λατινικής γλώσσας για τα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια που περιέχει δύο τμήματα: το τεχνολογικό που εστιάζει στα μέρη του λόγου και το συντακτικό που ασχολείται με τις πτώσεις, τις εγκλίσεις, ...

Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά την Γ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων

Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει πεζά και ποιήματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα των παιδιών, τη θρησκευτική παράδοση, τα επαγγέλματα και τις ασχολίες των ανθρώπων, τα τοπικά ήθη και έθιμα, την ...

Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (Εκλογαί) Β΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο Λατινικών Β΄ Λυκείου που περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Νέπωτα, αποσπάσματα από τα έργα Αμίλκας, Αννίβας, Κάτων και Αττικός, ιστορικό και γεωγραφικό πίνακα και λεξιλόγιο. Ο ...

Αριθμητική προς χρήσιν των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεως, των Ημιγυμνασίων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αριθμητικής για τις Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία που είναι χωρισμένο σε θεωρία και ασκήσεις και εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις με κλάσματα και ακέραιους και συμμιγείς

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση