Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Σοφοκλέους Τραγωδίαι 1. Οιδίπους Τύραννος 2. Αντιγόνη

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών. Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή σχετικά με το αρχαίο δράμα, τη ζωή και το έργο του Σοφοκλή καθώς και για το περιεχόμενου των τραγωδιών "Οιδίπους Τύραννος" και "Αντιγόνη". ...

Ελληνική ιστορία από της εν Ιψώ μάχης (301 π.Χ.) μέχρι της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Φράγκων (1204 μ.Χ.) δια την Δευτέραν τάξιν του Ελληνικού Σχολείου και τας αντιστοίχους των άλλων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Β' Ελληνικού Σχολείου που καλύπτει την περίοδο από τους Αλεξανδρινούς και Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου για το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής. Αρχικά αναφέρεται γενικά στις λειτουργίες της κοινωνίας, μετά στη διοίκηση, και τα διοικητικά συστήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα ...

Θεοκρίτου Ειδύλλια Τεύχος Α΄

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών τα Ειδύλλια του Θεόκριτου, μετάφραση, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και λεξιλογικές παρατηρήσεις.

Μαθήματα μουσικής : προς χρήσιν των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και πρακτικών λυκείων και των μαθητών των διδασκαλείων Τεύχος Α΄, Στοιχεία της θεωρίας της μουσικής μετά μελωδικών ασκήσεων (σολφέζ) και σχολικών τραγουδιών

Σχολικό εγχειρίδιο Μουσικής για τις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξη Γυμνασίου, Πρακτικών Λυκείων και Διδασκαλείων που περιλαμβάνει θεωρία, μελωδικές ασκήσεις καθώς και σχολικά τραγούδια. Ο συγγραφέας ήταν καθηγητής της ...

Λυσίου κατ' εκλογήν ο υπέρ Μαντιθέου και ο περί δημοσίων αδικημάτων μετά ποικίλων βοηθημάτων προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου κ.λ.π.

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στα είδη του ρητορικού λόγου, τους Λόγους του Λυσία Υπέρ Μαντιθέου και Περί δημοσίων αδικημάτων και ερμηνευτικές και πραγματολογικές ...

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση