Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Αλφαβητάριον τεύχος δεύτερον

Αναγνωστικό Α΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει κείμενα από την καθημερινότητα των παιδιών, τη θρησκευτική παράδοση, τα επαγγέλματα και τις ασχολίες των ανθρώπων, τα τοπικά ήθη και έθιμα, την αγάπη για τα ζώα, τη ...

Γραμματικαί ασκήσεις εις το τυπικόν και ετυμολογικόν της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τις Β΄ και Γ' Ελληνικού Σχολείου που περιλαμβάνει γραμματικές ασκήσεις για τη διδασκαλία του ετυμολογικού και τυπολογικού μέρους της αττικής διαλέκτου. Περιέχει και ...

Τα Αναγνωστικά βιβλία των μικρών Ελληνοπαίδων, Τόμος Α΄

Βιβλίο που περιέχει απόψεις, σκέψεις και κριτική των αναγνωστικών των μικρών Ελληνοπαίδων από τον συγγραφέα.

Εκλογαί εκ της Ομήρου Οδύσσειας ια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγικά σχόλια για τις αρχές της ελληνικής ποίησης, βιογραφία και εργογραφία του Όμηρου, αποσπάσματα από ραψωδίες της Οδύσσειας και ...

Φυσική και Χημεία έκτης Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής και Χημείας ΣΤ΄ Δημοτικού που εστιάζει στα φυσικά φαινόμενα της ακουστικής, οπτικής, του ηλεκτρισμού, της ατομικής φυσικής. Περιέχει και στοιχεία χημείας.

Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων

Βιβλίο Γεωλογίας/Ορυκτολογίας για την Δ΄ τάξη των Εξαταξίων Γυμνασίων που παρουσιάζει τα ορυκτά με βάση την κλάση στην οποία ανήκουν. Το τμήμα της γεωλογίας εστιάζει στους γεωλογικούς αιώνες, Ο συγγραφέας ήταν

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση