Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Χημεία Β ́ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Χημείας Β' Γυμνασίου που αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των οξέων, βάσεων, αλάτων και περιέχει χημικές εξισώσεις, ασκήσεις και θεωρία. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

Ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων μέχρι της εν Μαντινεία μάχης. Δια την Α΄ Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Α΄ Ελληνικού Σχολείου και Παρθεναγωγείου που καλύπτει την περίοδο από τους ηρωικούς και μυθικούς χρόνους μέχρι την μάχη της Μαντινείας και τον θάνατο του Επαμεινώνδα.

Ιστορία του νέου ελληνισμού για την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού που καλύπτει το διάστημα από την προεπαναστατική περίοδο ως τη Μικρασιατική καταστροφή.

Γεωγραφία δια την Ε΄ τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Ε' Εξαταξίου Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στην ανθρωπογεωγραφία και εστιάζει στην παγκόσμια οικονομική ζωή και τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Περιέχει και γεωγραφική και

Η Αριθμητική μου. Τάξη Ε'

Μαθητικό βοήθημα Αριθμητικής Ε΄ Δημοτικού που εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις με κλάσματα Περιέχει και ασκήσεις.

Εκκλησιαστική ιστορία Δ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Δ΄ Γυμνασίου που περιέχει την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την ίδρυσή της μέχρι την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση