Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης, (μετά 100 γυμνασμάτων) προς χρήσιν των μαθητευόντων εν τοις Δημοτικοίς σχολείοις αμφοτέρων των φύλων

Μαθητικό βοήθημα Γλώσσας Δημοτικού που περιέχει τους γραμματικούς κανόνες της νέας ελληνικής. Ο συγγραφέας ήταν δημοδιδάσκαλος και διδάκτωρ της Νομικής.

Ιστορία του Μεσαιωνικού Ελληνισμού Ε΄ Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση της Ρώμης μέχρι την Αναγέννηση.

Ερμηνεία Περικοπών εκ της Παλαιάς Διαθήκης δια την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Δ' Γυμνασίου που περιέχει ιστορικές, ποιητικές, προφητικές και χριστολογικές περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη και ερμηνευτικές σημειώσεις. Περιέχει και σύντομη ιστορία του ...

Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας περιλαμβάνον εκ της παλαιάς την της ελλ. και ιταλ. Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, Ασσυρίας, Βαβυλωνίας, Μηδίας, Περσίας, Αιγύπτου και Κυρήνης μετ' αλφαβητικού πίνακος προς χρήσιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγικά γενικές γνώσεις για την δομή και σύσταση της Γης και την ιστορία της γεωγραφίας και της ανθρωπογεωγραφίας. Περιέχει και ανάλυση κρατών από ...

Λογική. Προς χρήσιν των Γυμνασίων και των αντιστοίχων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως

Σχολικό εγχειρίδιο Λογικής Γυμνασίου που είναι χωρισμένο σε στοιχειολογία ή τυπική λογική και μεθοδολογία.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση