Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Θέματα εκ της Νέας ελληνικής εις την Αρχαίαν, Τεύχος Α΄ δια την Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου κατά το τελευταίο πρόγραμμα του Υπουργείου

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών για τη Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου που περιέχει θέματα από την νέα ελληνική στην αρχαία για την εκμάθηση της γλώσσας, τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού.

Ιστορία της Παιδαγωγικής

Παιδαγωγικό βοήθημα προς χρήσιν των διδασκάλων και παιδαγωγών. Το βιβλίο παρουσιάζει την εξέλιξη της παιδαγωγικής μεθόδου από την περίοδο του Όθωνα μέχρι και τη σημερινή εποχή εξετάζοντας τους μετασχηματισμούς

Θεωρητική αριθμητική προς χρήσιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αριθμητικής Γυμνασίου που εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις, τα κλάσματα, τους δεκαδικούς και συμμιγείς αριθμούς, τα ανάλογα ποσά και τις δυνάμεις. Περιέχει και στοιχεία λογιστικής.

Μητρός υποθήκαι ήτοι αναγνωσματάριον δια την Ε΄ τάξιν του προτύπου, ήτοι την Α΄ τάξιν του Ελληνικού

Αναγνωστικό για την Α΄ Ελληνικού που περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά ηθοποιητικού περιεχομένου που αντλούν τα θέματά τους από την ελληνική μυθολογία, την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και την σύγχρονη ...

Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών Γυμνασίου που παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της Άλγεβρας, εστιάζει τις ιδιότητες των αριθμών και περιέχει ασκήσεις εξισώσεων, λογαρίθμων και παραγώγων.

Πλουτάρχου Θεμιστοκλής κείμενον, σχόλια και μετάφρασις χάριν των μαθητών

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου που περιλαμβάνει το έργο του Πλούταρχου Θεμιστοκλής, εισαγωγικά σχόλια για το έργο, ερμηνευτικά, γραμματικά και συντακτικά σχόλια, και μετάφραση.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση