Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄ Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις προς χρήσιν των εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις Παρθεναγωγείοις και Γυμνασίοις μαθητών βιβλίον πρώτον και δεύτερον μετά σημειώσεων και πίνακος χρονολογικού

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τα Ελληνικά Σχολεία, Γυμνάσια και Παρθεναγωγεία που περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις, και λεξικογραφικές παρατηρήσεις.

Φυσική και Χημεία πέμπτης Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής και Χημείας Ε΄ Δημοτικού που αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες της ύλης, της ενέργειας και της θερμότητας

Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων

Παιδαγωγικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει ερμηνευτικές, γλωσσικές και πραγματολογικές παρατηρήσεις στην τραγωδία του Ευριπίδη Ιφιγένειας εν Αυλίδι

Ελληνικόν αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου

Αναγνωστικό για τους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά ηθικοπλαστικού περιεχομένου με θέματα από την ελληνική φύση και ιστορία.

Λύσεις των ασκήσεων Τριγωνομετρίας: περιέχει τας λύσεις των ασκήσεων της Τριγωνομετρίας του ιδίου της Ε΄ τάξεως του Γυμνασίου, Θετικής κατευθύνσεως

Μαθητικό βοήθημα Τριγωνομετρίας Ε΄ Γυμνασίου που περιέχει τις λύσεις των ασκήσεων του εγκεκριμένου από τον Ο.ΕΔ.Β βιβλίου που έχει συγγράψει ο Ιωάννης Φ. Πανάκης.

Παιδικά αναγνώσματα. Αναγνωστικόν διά την Ε΄ τάξιν του Δημοτικού Σχολείου

Αναγνωστικό για τη Ε' Δημοτικού που περιέχει ποιήματα και πεζά με ιστορικό και θρησκευτικό περιεχόμενο.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση