Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως διά την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αυτών Αστικών Σχολείων των Θηλέων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γ' Ελληνικού Σχολείου που περιλαμβάνει το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις, εισαγωγικά σχόλια για τη ζωή και το έργο του, ερμηνευτικές και γραμματικές παρατηρήσεις, και ...

Φυσική Πειραματική Ε΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής Πειραματικής Ε΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου που εστιάζει στα φυσικά φαινόμενα της οπτικής, του μαγνητισμού, του ηλεκτρισμού, και της πυρηνικής φυσικής. Περιέχει και κατάλογο με τα βραβεία ...

Εμπορική αλληλογραφία θεωρητική και εφαρμοσμένη προς χρήσιν των μαθητών των οικονομικών λυκείων και σπουδαστών μονοταξίων σχολών λογιστών

Σχολικό εγχειρίδιο Εμπορικής Αλληλογραφίας για τους μαθητές των Οικονομικών Λυκείων και Σχολών Λογιστών που περιέχει θεωρία, υποδείγματα εμπορικών επιστολών, ασκήσεις και παράρτημα με εμπορικούς όρους.

Δημοσθένους Α' Ολυνθιακός, Σχολική μετάφρασις διά την Δ ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων

Μαθητικό βοήθημα για τους μαθητές της Δ΄ Εξαταταξίου Γυμνασίου που περιέχει τον Α' Ολυνθιακό του Δημοσθένη, μετάφραση, και γραμματικά και συντακτικά σχόλια.

Εκλογαί εξ αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, διά την Α΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιέχει αποσπάσματα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και γραμματικές παρατηρήσεις.

Νεοελληνική Γραμματική της ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού για την γραμματική της ελληνικής γλώσσας με κανόνες και παραδείγματα. Στο επίμετρο υπάρχουν πίνακες με ανώμαλους σχηματισμούς ρημάτων.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση