Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ξενοφώντος Απομνημονεύματα κατ' εκλογήν εκδοθέντα διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, εισαγωγικά σχόλια για στη ζωή και το έργο του, ερμηνευτικές σημειώσεις και πραγματολογικά ...

Αριθμητική και γεωμετρία για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου

Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών ΣΤ΄ Δημοτικού που συνδυάζει Αριθμητική και Γεωμετρία και εστιάζει στις πράξεις με ακέραιους και συμμιγείς αριθμούς και τη μέτρηση γεωμετρικών στερεών.

Η Εποπτική Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσης Αρ. 2 Αλφαβητάριον

Αναγνωστικό [Α΄ ] Δημοτικού που περιλαμβάνει τα γράμματα, συλλαβές, λέξεις, και ασκήσεις συλλαβισμού.

Νεοελληνικά αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Εξατάξιων Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Δ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά Ελλήνων συγγραφέων και δημοτικά τραγούδια εμπνευσμένα από την ελληνική φύση, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τη θρησκευτική ...

Προβλήματα Αριθμητικής Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου

Μαθητικό βοήθημα της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού για τα Μαθηματικά. Περιέχει ασκήσεις και προβλήματα για την καλύτερη εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών.

Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Β΄ Εξαταξίου Γυμνασίου που περιλαμβάνει που περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από την αρχαία και σύγχρονη ελληνική ιστορία, την ελληνική φύση και ...

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση