Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ιστορία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας για την Ε΄ του Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την Αναγέννηση στην Ευρώπη.

Κοσμογραφία ΣΤ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Κοσμογραφίας ΣΤ΄ Γυμνασίου που πραγματεύεται τη μορφή, σύσταση, μέγεθος και κίνηση των γαλαξιών και των πλανητών. Περιέχει στοιχεία αστροναυτικής και πίνακα με 88 αστερισμούς, τα διεθνή ...

Εκλογαί εκ της Ομήρου Οδύσσειας ια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγικά σχόλια για τις αρχές της ελληνικής ποίησης, βιογραφία και εργογραφία του Όμηρου, αποσπάσματα από ραψωδίες της Οδύσσειας και ...

Το πρώτον βήμα ήτοι η ευμεθοδία του Ολλενδόρφου εφηρμοσμένη εις την σπουδήν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία που εστιάζει στα μέρη του λόγου και στην σύνταξή τους.

Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Γ΄ Γυμνασίου που παρουσιάζει τα γενικά πολιτικά, οικονομικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά των ηπείρων πλην της Ευρώπης και εξετάζει ενδεικτικές χώρες και περιοχές

Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Οιδίπους Τύρρανος, Αντιγόνη

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών. Πρόκειται για βιβλίο αρχαίων από το πρωτότυπο κείμενο των τραγωδιών του Σοφοκλή. Το βιβλίο περιέχει ερμηνευτικές σημειώσεις και σχόλια του συγγραφέα.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση