Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από τους ελληνιστικούς χρόνους ως τη παρακμή του δυτικού ρωμαϊκού κράτους.

Πρακτική αριθμητική δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και δια τα Αστικά Σχολεία

Σχολικό εγχειρίδιο Αριθμητικής για τα Γυμνάσια και τα Αστικά σχολεία που είναι χωρισμένο σε θεωρία και ασκήσεις με έντονο επιχειρηματικό προσανατολισμό. Περιλαμβάνει στοιχεία Θεωρητικής Αριθμητικής.

Ιστορία Νέων Χρόνων ΣΤ΄ Τάξεως Δημ. Σχολείου

Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως την Ελληνική Επανάσταση. Συνοπτικά καλύπτει την περίοδο του νεότευκτου ελληνικού κράτους και ...

Οργανική Χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Χημείας που προσδιορίζει έννοιες οργανικής χημείας, τη σύσταση οργανικών ενώσεων, κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων καθώς προσδιορίζει τη δράση των οργανικών ζυμώσεων. Μερικά κεφάλαια

Ο πάππος (γεωγραφικαί και ιστορικαί γνώσεις) κατά την νέαν μέθοδον προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας και Ιστορίας Δημοτικού που περιλαμβάνει διήγημα με κεντρικό ήρωα των Κίμωνα στο οποίο παρουσιάζονται οι πλανήτες, η σύσταση και κίνησή τους, οι διάφορες φυλές και οι γλώσσες τους,

Ομήρου Οδύσσεια, μέρος πρώτον, Α-Θ, δια τας κατωτέρας τάξεις του Γυμνασίου και τας αντιστοίχας τάξεις των λοιπών σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τις τάξεις του Γυμνασίου το οποίο περιλαμβάνει τις ραψωδίες Α-Θ της Οδύσσειας και γλωσσικά και ερμηνευτικά σχόλια.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση