Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Στοιχεία ψυχολογίας δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Ψυχολογίας για την Ε΄ Γυμνασίου χωρισμένο σε δύο τμήματα που μελετούν τα γνωστικά φαινόμενα και τα συναισθήματα. Περιέχει παράρτημα για τη φυσιολογική βάση των ψυχικών φαινομένων.

Γεωγραφία της Παλαιάς και νέας Ελλάδος προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Δημοτικού που παρουσιάζει την φυσική, οικονομική και πολιτική γεωγραφία της Παλαιάς και Νέας Ελλάδας. Περιέχει και εκτενή αναφορά στις "λοιπές ελληνικές χώρες" στις οποίες ...

Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού

Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού που περιλαμβάνει πεζά και ποιήματα Ελλήνων λογοτεχνών εμπνευσμένα από την ζωή στην ύπαιθρο, τις θρησκευτικές και εθνικές γιορτές και την οικογενειακή ζωή.

Ιστορία Ευρωπαϊκή και Ελληνική. Από του δέκατου πέμπτου αιώνος μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων. Προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ Τάξεως των Γυμνασίων και προς ιδιαιτέραν μελέτην

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Δ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την Αναγέννηση στην Ευρώπη ως τους Βαλκανικούς Πολέμους και την αποικιοκρατία.

Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού

Αναγνωστικό Γ' Δημοτικού που είναι χωρισμένο σύμφωνα με τις εποχές του χρόνου και περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά εμπνευσμένα από τη ζωή στην ύπαιθρο, την εθνική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, τη θρησκευτική ...

Αριθμητική Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου

Μαθητικό βοήθημα Αριθμητικής για τις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που περιέχει ασκήσεις με επιχειρηματικό προσανατολισμό και εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις με κλάσματα και την απλή μέθοδο των τριών. Η παρούσα ...

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση