Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Γαλλική χρηστομάθεια, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Τόμος δεύτερος, δευτέρα τάξις του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Γαλλικών B΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει αποσπάσματα κειμένων σημαντικών Γάλλων συγγραφέων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και ερμηνευτικές και γλωσσικές σημειώσεις.

Αρχαία Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 146 π. Χ. Α' και Δ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Α΄ και Δ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων πολιτισμών ως την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη που έχουν ...

Θέματα Εκθέσεων δι' υποψηφίους Πανεπιστημίου, Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων, Ικάρων, Δοκίμων, Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής, Πολυτεχνείου, Ανωτάτης Εμπορικής, Παιδαγωγικής Ακαδημίας και μαθητάς Γυμνασίου

Παιδαγωγικό βοήθημα για τους υποψηφίους των ανωτέρων και ανωτάτων σχολών και τους μαθητές Γυμνασίου που περιλαμβάνει θέματα εκθέσεων ιδεών ιστορικού και φιλοσοφικού περιεχομένου.

Λύσεις των Ασκήσεων της Εγκεκριμένης Κοσμογραφίας του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Μαθητικό βοήθημα Κοσμογραφία. Το βιβλίο περιέχει τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου “Κοσμογραφία”.

Ιστορία Γ΄ Τάξεως Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ' Δημοτικού που περιλαμβάνει θέματα από την ελληνική μυθολογία.

Αναγνώσματα καθ' Ηρόδοτον προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων Τετάρτη τάξις Δημοτικών Σχολείων

Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει διηγήματα εμπνευσμένα από το έργο του Ηρόδοτου και ποιήματα του Παράσχου, του Αλέξανδρου Σούτσου, του Κάλβου και του Αλ. Τανταλίδη.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση