Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Δ' Γυμνασίου που περιέχει πεζά και ποιήματα Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή, την ελληνική μυθολογία, την αρχαία και σύγχρονη ελληνική ...

Στοιχεία Γεωμετρίας προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και των προπαρασκευαστικών σχολών

Το βιβλίο είναι μαθητικό βοήθημα Μαθηματικών για τους μαθητές του Γυμνασίου και των προπαρασκευαστικών σχολών. Το βιβλίο περιλαμβάνει βασικές έννοιες και θεωρήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.

Ασκήσεις και Προβλήματα Αριθμητικής. Δια την Δ΄ Τάξιν Δημοτικού

Μαθητικό βοήθημα Μαθηματικών Γ΄ Δημοτικού που περιέχει ασκήσεις και προβλήματα με αριθμητικές πράξεις .

Μεθοδικόν Εγχειρίδιον Φυσιογνωσίας περιλαμβάνον στοιχεία Ανθρωπολογίας, Ζωολογίας, Φυτολογίας, Ορυκτολογίας και Γεωλογίας δια τους μαθητάς και μαθητρίας των Εμπορικών Σχολών

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσιογνωστικών για τους μαθητές των Εμπορικών Σχολών. Εισάγει στις βασικές έννοιες της Φυτολογίας, Ζωολογίας, Ανθρωπολογίας, Ορυκτολογίας και Γεωλογίας. Κατηγορίες, ταξινομήσεις, σχέσεις, ...

Ομήρου Ιλιάς Α

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου που περιλαμβάνει την ραψωδία Α΄ της Ιλιάδας, και ερμηνευτικές, πραγματολογικές και γλωσσικές παρατηρήσεις. Ο συγγραφέας ήταν Γυμνασιάρχης του πρότυπου Κλασικού ...

Περικοπαί εκ της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης δια την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Δ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, περικοπές και ερμηνευτικά σχόλια.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση