Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Εγχειρίδιον Πολιτικής Αμύνης

Παιδαγωγικό βοήθημα που εκδόθηκε από επιτροπή εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ με τη συνδρομή του Υ.Π.Δ.Τ/ 6η ΥΠΗΡ./ Π.Σ.Ε.Α και αναφέρεται σε θέματα πολιτικής άμυνας σε περίπτωση πολέμου.

Φυσική Πειραματική Δ΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής Πειραματικής Δ΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου που εστιάζει στα φυσικά φαινόμενα της μηχανικής, της ακουστικής και της θερμότητας.

Ιστορία Βυζαντινή Από του 395 μ.χ μέχρι της αλώσεως υπό των Τούρκων μετά των σπουδαιοτέρων κεφαλαίων της όλης μεσαιωνικής ιστορίας δια την Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Χημεία Β ́ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Χημείας Β' Γυμνασίου που αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των οξέων, βάσεων, αλάτων και περιέχει χημικές εξισώσεις, ασκήσεις και θεωρία. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

Στοιχεία Συνόλων δια τους μαθητάς των λυκείων

Μαθητικό βοήθημα για τους μαθητές των Λυκείων. Το βιβλίο ασχολείται με τη Θεωρία των Συνόλων και αναδεικνύει τη σημασία της στην ανάπτυξη των Μαθηματικών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση