Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Λεξιλόγιον Κορνηλίου Νέπωτος (Εκλογών)

Σχολικό εγχειρίδιο Λατινικών που αποτελεί λεξιλόγιο των Εκλογών του Κορνήλιου Νέπωτα και περιέχει όλες τις λέξεις και φράσεις που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη τρίτη έκδοση. Ο συγγραφέας ήταν καθηγητής της ...

Επίτομος ρωμαϊκή ιστορία προς χρήσιν των Αστικών Σχολών αμφοτέρων των φύλων και των κατωτέρων τάξεων του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας για τα Γυμνάσια και τα Αστικά Σχολεία περιλαμβάνει την περίοδο από την ίδρυση της Ρώμης ως την κατάλυση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους.

Γεωγραφία δια την Ε΄ τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Ε' Εξαταξίου Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στην ανθρωπογεωγραφία και εστιάζει στην παγκόσμια οικονομική ζωή και τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Περιέχει και γεωγραφική και

Γεωγραφία των Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας που εξετάζει ενδεικτικές χώρες και περιοχές από τις πέντε ηπείρους εκτός της Ευρώπης από γεωφυσική και οικονομική πλευρά. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

Φυσική πειραματική και χημεία για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο για την Ε΄ Δημοτικού για το μάθημα της Φυσικής και Χημείας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της πειραματικής φυσικής (θερμότητα, απόσταξη, εξάτμιση, βαρύτητα, υδροστατική, ...

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Για την Δ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων

Mαθητικό βοήθημα Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση