Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Εκλογαί εκ των Νεκρικών Διαλόγων του Λουκιανού δια την πρώτην τάξιν των Ημιγυμνασίων και των Εξαταξίων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για την Α΄ τάξη των Ημιγυμνασίων και Εξαταξίων Γυμνασίων που περιέχει αποσπάσματα από τους Νεκρικούς Διαλόγους του Λουκιανού και ετυμολογικές και πραγματολογικές σημειώσεις.

Ψυχολογία Β΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο ψυχολογίας για τη Β΄ Λυκείου που προσεγγίζει τη συνείδηση από γνωστική, συναισθηματική και βουλητική άποψη.

Γεωγραφία μέρος δεύτερον Αι Ήπειροι (εκτός της Ευρώπης) δια την Γ΄ τάξιν του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Γ' Γυμνασίου που εξετάζει ενδεικτικές χώρες και περιοχές από τις πέντε ηπείρους, εκτός της Ευρώπης, από γεωφυσική, οικονομική και πολιτική άποψη.

Αριθμητική - Γεωμετρία Ε΄ τάξεως Δημοτικού Σχολείου

Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών Ε' Δημοτικού που περιέχει τις βασικές πράξεις αριθμητικής και παρουσιάζει τα κυριότερα γεωμετρικά σχήματα και τους τρόπους μέτρησής τους.

Ο Βόσπορος – Αναγνωστικό Ε' Δημοτικού (καθαρευούσης)

Αναγνωστικό της Ε΄ Δημοτικού, το οποίο περιλαμβάνει κείμενα, ποιήματα και πεζά, από την καθημερινότητα της ελληνικής ζωής, τη ζωή στην ύπαιθρο, την εθνική και κοινωνική ζωή, τα ζώα και τα φυτά. Τα κείμενα ...

Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας εγκεκριμένη διά την τρίτην τάξιν του Γυμνασίου και τας αντιστοίχους των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως μετά 10 χαρτών και 100 εικόνων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την άνοδο του Μ. Κωνσταντίνου στο θρόνο ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση