Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Οργανική χημεία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Χημείας για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Γυμνασίου. Το βιβλίο εισάγει τους μαθητές στην οργανική χημεία, εξετάζει τις οργανικές ενώσεις του άνθρακα τις πρωτεΐνες και τα οξέα. Κλείνει ...

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου.

Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου που εστιάζει στις συναρτήσεις και τις εξισώσεις και αναλύει θέματα στατιστικής και πιθανοτήτων και τις εφαρμογές τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον ...

Αλφαβητάριο Η Χαραυγή Οδηγός β΄

Παιδαγωγικό βοήθημα που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και περιέχει τραγούδια, προσευχές, παιγνίδια και οδηγίες χρήσης τους.

Τριγωνομετρικές Ασκήσεις λελυμέναι υποδειγματικώς πολλαί των οποίων δια δύο και τριών τρόπων και ταξινομημέναι κατά κατηγορίας προς χρήσιν πάντων των περί την τριγωνομετρίαν ασχολουμένων και ειδικώτερον των μαθητών των Γυμνασίων

Μαθητικό βοήθημα για τους υποψηφίους Ανωτάτων Σχολών και ειδικότερα για τους μαθητές των Γυμνασίων. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει αλγεβρική και γεωμετρική θεωρία για τη ...

Φυσική και Χημεία πέμπτης Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής και Χημείας Ε΄ Δημοτικού που αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες της ύλης, της ενέργειας, της θερμότητας, της μηχανικής και της υδροστατικής. Περιέχει και στοιχεία χημείας.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση