Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ψυχολογία Β΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο για την Β΄ Λυκείου για το μάθημα της Ψυχολογίας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει εισαγωγικά γενικές έννοιες και ορισμούς της επιστήμης της ψυχολογίας (ορισμοί, χαρακτηριστικά του ψυχικού κόσμου, ...

Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης μάλιστα δε της αττικής διαλέκτου, μετά ποικίλων και πρωτοτύπων τεχνολογικών σημειώσεων, προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών για τα Γυμνάσια, Παρθεναγωγεία και Ελληνικά σχολεία το οποίο περιέχει κατάλογο ανωμάλων ρημάτων της Αττικής διαλέκτου.

Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Για την Δ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων

Mαθητικό βοήθημα Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Γεωγραφία της Ευρώπης δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Β' Γυμνασίου που εξετάζει τις χώρες της Ευρώπης, πλην της Ελλάδας, από γεωμορφολογική, οικονομική και πολιτική άποψη.

Γεωγραφία των Ηπείρων. Για την Ε' Δημοτικού

Μαθητικό βοήθημα Γεωγραφίας Ε΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει εισαγωγή στη φυσική, μαθηματική και πολιτική γεωγραφία και εξετάζει ενδεικτικές χώρες και περιοχές από τις πέντε ηπείρους εκτός της Ευρώπης.

Αριθμητική και γεωμετρία για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου

Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών ΣΤ΄ Δημοτικού που συνδυάζει Αριθμητική και Γεωμετρία και εστιάζει στις πράξεις με ακέραιους και συμμιγείς αριθμούς και τη μέτρηση γεωμετρικών στερεών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση