Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ελληνική Ιστορία. Δια την Ε' και ΣΤ΄ Τάξιν. Των τε Μονοδιδασκάλων και Διδιδασκάλων εν Κύπρω Σχολείων

Σχολικό Εγχειρίδιο Ιστορίας Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου που περιλαμβάνει την περίοδο από τους ηρωικούς και μυθικούς χρόνους μέχρι τη βασιλεία του Όθωνα και του Γεωργίου Α΄. Περιέχει και παράρτημα για την ...

Πλουτάρχου Αριστείδης μετά προλεγόμενων και σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητευόντων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τα Γυμνάσια, Διδασκαλεία και Αστικά Σχολεία Θηλέων που περιλαμβάνει το έργο του Πλούταρχου Αριστείδης, εισαγωγή στη ζωή και το έργο του και λεξιλογικά και ερμηνευτικά ...

Στοιχεία πολιτικής οικονομίας προς χρήσιν των σπουδαστών των εμπορικών σχολών, των φοιτητών της νομικής, των εμπόρων, των εμποροϋπαλλήλων κ.λ.π.

Σχολικό εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας που απευθύνεται στους σπουδαστές των Εμπορικών Σχολών και τους φοιτητές και παρουσιάζει τον κύκλο της παραγωγής.

Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού

Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού που αντλεί τα θέματά του από τη θρησκευτική, εθνική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή και την σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Νεοελληνικά αναγνώσματα, Τόμος Β΄, εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντίστοιχον των άλλων σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών για την Β΄ Γυμνασίου το οποίο περιέχει σειρά κειμένων τα οποία αντλούν από τον οικογενειακό και κοινωνικό βίο και τον εθνικό παρελθόν. Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται ...

Μεθοδικόν συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τα Ελληνικά Σχολεία που εστιάζει στα μέρη του λόγου και στην σύνταξή τους.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση