Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Χημεία Ανόργανος και Οργανική δια τους υποψηφίους του Πολυτεχνείου

Μαθητικό βοήθημα Χημείας για τους υποψηφίους του Πολυτεχνείου που περιέχει βασικούς ορισμούς και αρχές της Χημείας και των χημικών ενώσεων και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και ιδιότητές των μετάλλων και ...

Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 146 π. Χ. διά την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Ομήρου Οδύσσεια τεύχος πρώτον, περιέχον Α΄ και Β΄ ραψωδίαν μετά σημειώσεων ερμηνευτικών

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών περιλαμβάνει τις ραψωδίες Α΄ και Β΄ της Οδύσσειας, εισαγωγή στον Όμηρο, στα προομηρικά χρόνια, στην επική ποίηση και στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και ερμηνευτικά, ...

Γεωγραφία Ηπείρων ΣΤ΄ Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας ΣΤ΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει εισαγωγή στη φυσική, μαθηματική και πολιτική γεωγραφία και εξετάζει την Ελλάδα και ενδεικτικές χώρες και περιοχές από τις πέντε ηπείρους, εκτός της ...

Λεξιλογικές Ασκήσεις για μέση παιδεία βιβλίο του δασκάλου

Παιδαγωγικό βοήθημα Νέων Ελληνικών που εστιάζει στη διδασκαλία των σχημάτων του λόγου.

Μαθήματα Οργανικής Χημείας

Μαθητικό βοήθημα Χημείας για τους τελειόφοιτους σχολείων μέσης εκπαίδευσης, υποψήφιους ανωτάτων σχολών και σπουδαστές μέσων τεχνικών σχολών που περιέχει χημικούς τύπους, οργανικές ενώσεις, άκυκλες ενώσεις και ...

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση