Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Β' Γυμνασίου που παρουσιάζει τις χώρες της Ευρώπης από γεωμορφολογική, πολιτική, πολιτισμική και οικονομική άποψη. Περιέχει και αναφορά στις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τα ...

Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Μετά παραρτήματος περιέχοντος τα ανώμαλα ονόματα

Μαθητικό βοήθημα που περιλαμβάνει σύνολο των ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής και συμπληρώνεται από παράρτημα με τα ανώμαλα ονόματα.

Γλωσσικαί οδηγίαι

Επιστημονικό σύγγραμμα που παρέχει οδηγίες για την ορθή, συντακτική και γραμματική, χρήση της γλώσσας.

Ξενοφώντος Ελληνικά βιβλίον τρίτον μετά ποικίλων βοηθημάτων προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Ξενοφώντα Ελληνικά, εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Ξενοφώντα, μετάφραση, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια, ...

Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δια την Ε΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων

Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Ε΄ Δημοτικού που καλύπτει το διάστημα από την ίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως την Αναγέννηση.

Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης Α΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στην Αγία Γραφή, και συνιστά μία εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης από τη δημιουργία του κόσμου ως τους Προφήτες.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση