Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Αρχές Λειτουργίας Υπολογιστών Γ' τάξη Τεχνικού Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο Επιστήμης Υπολογιστών Γ΄ Μέσων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών που περιλαμβάνει εισαγωγή στη δομή και λειτουργία των ψηφιακών και αναλογικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εκλογαί εκ των Ελληνικών και της Κύρου Παιδείας του Ξενοφώντος

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα έργα του Ξενοφώντα Ελληνικά και Κύρου Παιδεία, ερμηνευτικές σημειώσεις και γραμματικά και πραγματολογικά σχόλια.

Νεοελληνικά αναγνώσματα δια την τρίτην τάξιν του Γυμνασίου Θηλέων

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Γ΄ Γυμνασίου Θηλέων με ποιήματα και πεζά Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από την αρχαία και σύγχρονη ιστορία, τη θρησκευτική παράδοση και την καθημερινή ζωή, και δημοτικά ...

Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄ Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις βιβλίον Α΄,Β΄, Γ΄

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ που περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις, εισαγωγικά σχόλια για τη ζωή και το έργο του, ερμηνευτικές και γραμματικές παρατηρήσεις, ...

Πλάτωνος Πρωταγόρας

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Εξαταξίων Γυμνασίων. Περιέχει το κείμενο, την μετάφραση, γραμματικά και συντακτικά σχόλια.

Νεοελληνική Ανθολογία επική ποίησις-δραματική ποίησις-λυρική ποίησις προς χρήσιν των τριών τάξεων των διδασκαλείων και ανάγνωσιν κατ' οίκον υπό των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών για τις τρεις τάξεις των Διδασκαλείων και Γ', Δ' Γυμνασίων. Ανθολόγιο νεοελληνικής ποίησης με αποσπάσματα από επικά, λυρικά και δραματικά ποιήματα. Περιέχει παράρτημα ...

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση