Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Εικόνες Καινής Διαθήκης

Μαθητικό βοήθημα Θρησκευτικών που παρουσιάζει την ιστορία της Καινής Διαθήκης μέσα από εικόνες και σύντομα κείμενα.

Γεωγραφία της Ελλάδος Α' Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου που εξετάζει την Ελλάδα από γεωφυσική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική άποψη.

Πρακτική γεωμετρία διά την Α΄, Β΄, Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων, Αστικών και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για τις Α΄, Β΄, Γ' Ελληνικού Σχολείου που περιλαμβάνει θεωρία, προβλήματα και ασκήσεις και εστιάζει στα γεωμετρικά σχήματα και σώματα και τη μέτρησή τους.

Φυσική Β΄ Λυκείου Συμπλήρωμα

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής Β΄ Λυκείου που εστιάζει στην μηχανική και περιέχει ορισμούς, παραδείγματα και προβλήματα.

Η γυμναστική και αι παιδίαι του Δημοτικού και Ελληνικού Σχολείου αμφοτέρων των φύλων

Παιδαγωγικό βοήθημα που απευθύνεται στους δημοδιδασκάλους με σκοπό να τους εξοικειώσει με τα συστήματα εκγύμνασης των μαθητών. Ο συγγραφέας ήταν διευθυντής στην Σχολή Γυμναστών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση