[Πρακτικά ΑΕΣ]
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΕΣ   [1928, Τεύχος Α]
Πράξεις:  1-37
[Πρακτικά ΑΕΣ]
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΕΣ   [1928, Τεύχος Β]
Πράξεις:  38-76
[Πρακτικά ΑΕΣ]
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΕΣ   [1928, Τεύχος Γ]
Πράξεις:  77-105
[Πρακτικά ΑΕΣ]
Πράξεις:  306-329
[Πρακτικά ΑΕΣ]
Πράξεις:  281-305
[Πρακτικά ΑΕΣ]
Πράξεις:  1-33