Αναζήτηση στη συλλογή

Αναζητήστε σε συγκεκριμένα πεδία της τεκμηρίωσης. Μπορείτε να συνδυάσετε πεδία καθώς και κριτήρια αναζήτησης από το αριστερό μενού. Τα στοιχεία που εισάγετε λειτουργούν αθροιστικά. Θα πρέπει δηλαδή όλα τα στοιχεία να ισχύουν για να επιστραφούν αποτελέσματα.

  • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*) για να αναζητήσετε μέρος μια λέξης. Για παράδειγμα μπορείτε να αναζητήσετε *κοσμ* και θα επιστραφούν εγγραφές που περιέχουν τις λέξεις κόσμος, κοσμικός αλλά και απόκοσμος.
  • Αν θέλετε να αναζητήσετε λέξεις σε συγκεκριμένη σειρά χρησιμοποιήστε αποσιωπητικά ("). Για παράδειγμα μπορείτε να αναζητήσετε "οικογενειακή ζωή" και θα εμφανιστούν αποτελέσματα που περιέχουν τις λέξεις οικογενειακή και ζωή μόνο με αυτή τη σειρά.
  • Αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη λέξη να μην εμφανιστεί στα αποτελέσματα, εισάγετε τον χαρακτήρα πλην (-) μπροστά της. Για παράδειγμα η αναζήτηση -οικογενειακή ζωή θα εμφανίσει τις εγγραφές που περιέχουν την λέξη ζωή και δεν περιέχουν την λέξη οικογενειακή.