[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Αγγελική Βαρελλά
Τάξη:  Γ' Δημοτικού
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχετιζόμενοι όροι:  κείμενα, πεζά, ποιήματα
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού που περιέχει πεζά και ποιήματα εμπνευσμένα από τη καθημερινή και κοινωνική ζωή και την ελληνική φύση. Περιέχει και ερωτήσεις κατανόησης.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Θεόδωρος Α. Γιαννόπουλος
Τάξη:  Ε' Δημοτικού
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού που περιέχει πεζά και ποιήματα εμπνευσμένα από τη θρησκευτική, εθνική, κοινωνική ζωή καθώς και από τις ασχολίες των Ελλήνων, την αρχαία και σύγχρονη ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Λεωνίδας Σπ. Λιώκης
Τάξη:  Α' Λυκείου / Β' Λυκείου
Μάθημα:  Χημεία
Σχολικό εγχειρίδιο Χημείας Α΄ και Β΄ Λυκείου που περιλαμβάνει εισαγωγή στις έννοιες της Χημείας (ύλη, νόμοι χημείας, χημικές αντιδράσεις, εξισώσεις, ενώσεις), αναλυτική περιγραφή στοιχείων και των ενώσεών τους.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ιωάννης Κ. Τζούφλας, Μαριάνθη Ι. Τζούφλα
Τάξη:  Δ' Δημοτικού
Μάθημα:  Μαθηματικά
Σχολικό εγχειρίδιο Μαθηματικών Δ΄ Δημοτικού που περιέχει Αριθμητική και Γεωμετρία και εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις και τα γεωμετρικά σχήματα.

[Παιδαγωγικό Βοήθημα]
Λεων. Χ. Κούλας
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Έρευνα πάνω στη νέα ελληνική που αποσκοπεί στην κατάρτιση και διδασκαλία ενός βασικού λεξιλογίου και της ορθογραφίας του. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Αλκίνοος Ε. Μάζης
Γεωγραφία Β΄ Λυκείου   [1978, 4η Έκδοση]
Τάξη:  Β' Λυκείου
Μάθημα:  Γεωγραφία
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Β΄ Λυκείου που περιέχει στοιχεία ανθρωπογεωγραφίας, πληθυσμιακής κατανομής και οικονομικής κατάστασης με έμφαση στην Ελλάδα.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Αχιλλέας Τζάρτζανος
Τάξη:  Γυμνάσιο
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου που περιέχει τους κανόνες γραμματικής και είναι χωρισμένο σε φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυμολογικό μέρος. Περιέχει και κατάλογο ανωμάλων ρημάτων.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Π. Γ. Τσιλήθρας
Τάξη:  Α' Γυμνασίου
Μάθημα:  Ζωολογία
Σχολικό εγχειρίδιο Ζωολογίας Α΄ Γυμνασίου που εστιάζει στη φυσιολογία και ανατομία και παρουσιάζει τα διάφορα ζώα ανάλογα με την συνομοταξία στην οποία ανήκουν.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Τάξη:  Δ' Γυμνασίου
Μάθημα:  Θρησκευτικά
Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Δ΄ Γυμνασίου που περιέχει την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την ίδρυσή της μέχρι την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Βασίλειος Φάβης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Τάξη:  Β' Γυμνασίου / Γ' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που περιέχει αποσπάσματα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και γραμματικές παρατηρήσεις.