6,029 items total [41 - 50]
[Sourcebook]
Angeliki Varella
Anagnostiko C΄ Dimotikou   [1979, 1st edition]
Class:  C' Dimotikou
Course:  Modern Greek
Subjects:  kimena, peza, piimata

[Sourcebook]
THeodoros A. Giannopoulos
Class:  E' Dimotikou
Course:  Modern Greek

[Sourcebook]
Leonidas Sp. Liokis
Class:  A' Likiou / B' Likiou
Course:  Chemistry

[Sourcebook]
Ioannis K. Tzouflas, Marianthi I. Tzoufla
Class:  D' Dimotikou
Course:  Mathematics


[Sourcebook]
Alkinoos E. Mazis
Geografia B΄ Likiou   [1978, 4th edition]
Class:  B' Likiou
Course:  Geography

[Sourcebook]
Achilleas Tzartzanos
Class:  Gimnasio
Course:  Ancient Greek

[Sourcebook]
P. G. Tsilithras
Egchiridion zoologias A΄ Gimnasiou   [1967, 10th edition]
Class:  A' Gimnasiou
Course:  Zoology

[Sourcebook]
Vasilios E. Petrounias
Class:  D' Gimnasiou

[Sourcebook]
Vasilios Favis, Konstantinos CHaralampopoulos
Class:  B' Gimnasiou / C' Gimnasiou
Course:  Ancient Greek