Αχιλλέας Τζάρτζανος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1963, 14th edition]