Αγγελική Βαρελλά
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]