Θεόδωρος Α. Γιαννόπουλος
Αναγνωστικό, Για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού
[1981, 3rd edition]