Ιωάννης Κ. Τζούφλας, Μαριάνθη Ι. Τζούφλα
Αριθμητική-γεωμετρία Δ΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]