Λεων. Χ. Κούλας
Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης - λεξιλογική έρευνα επί της γραφομένης και ομιλούμενης ελληνικής γλώσσης
[1973, 1st edition]