Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Εκκλησιαστική ιστορία Δ΄ Γυμνασίου
[1973, 9th edition]