[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Θεόκριτος, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Τάξη:  ΣΤ' Γυμνασίου
Σχετιζόμενοι όροι:  Βάττος, Κορύδων, Αλιείς, Μενάλκας
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών ΣΤ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Θεόκριτου, τα Ειδύλλιά του και ερμηνευτικά σχόλια.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Α. Κοντομάρης
Μάθημα:  Θρησκευτικά
Σχετιζόμενοι όροι:  ευαγγέλιο, περικοπές, ερμηνεία
Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών που περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται τις Κυριακές του σχολικού έτους.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Ευθύμιος Ν. Αναγνωστόπουλος
Τάξη:  Γ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού που περιέχει θέματα από την ελληνική μυθολογία.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Αντώνιος Π. Μπενέκος, Τρύφων Αλεξόπουλος
Τάξη:  Δ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από τους μυθικούς και ηρωικούς χρόνους ως κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Αντώνιος Π. Μπενέκος, Τρύφων Αλεξόπουλος
Τάξη:  Γ' Δημοτικού / Δ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από τους μυθικούς και ηρωικούς χρόνους ως κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Θύμιος Αναγνωστόπουλος, Λ. Βελιαρούτης, Β. Δημόγλου, Ι. Παυλίδης
Τάξη:  Δ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού που καλύπτει το διάστημα από τους προϊστορικούς χρόνους ως την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Α. Κυριαζόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος, Λάζαρος Γαβαλάς
Τάξη:  Δ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Μαθητικό βοήθημα Ιστορίας Δ' Δημοτικού που καλύπτει την περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους ως την κατάρρευση της Μακεδονικής Ηγεμονίας.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Γεώργιος Δ. Ζηκίδης
Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Ελληνικού Σχολείου και Παρθεναγωγείου που περιέχει τον κατάλογο των ανώμαλων ρημάτων και ονομάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ετυμολογικές, γραμματικές και ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Μιλτ. Α. Λουλουδόπουλος
Τάξη:  Β' Μέσων και Πρακτικών Εμπορικών Σχολών
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχετιζόμενοι όροι:  πεζά, διηγήματα, ποιήματα,
Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών για τη Β΄ τάξη Μέσων και Πρακτικών Εμπορικών σχολών που περιλαμβάνει ποιήματα και πεζά Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Η θεματολογία είναι εμπνευσμένη από την κοινωνική και ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δ. Κοντογιάννης, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Οικονόμου, Κ. Α. Ρωμαίος
Τάξη:  Β' Γυμνασίου
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Β΄ Γυμνασίου που περιέχει πεζά και ποιήματα Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από την κοινωνική και καθημερινή ζωή, την σύγχρονη ελληνική ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία και