Α. Κυριαζόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος, Λάζαρος Γαβαλάς
Ιστορία αρχαίας Ελλάδος Δ΄ τάξις του Δημοτικού Σχολείου