Θύμιος Αναγνωστόπουλος, Λ. Βελιαρούτης, Β. Δημόγλου, Ι. Παυλίδης
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος Δ΄ τάξεως