[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δημοσθένης, Θαλ. Θεοδωρακόπουλος (σχόλια)
Τάξη:  Β' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Γυμνασίου που περιέχει τους Λόγους του Δημοσθένη Φιλιππικός Α΄ και Γ΄, και ερμηνευτικές και πραγματολογικές παρατηρήσεις.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Λ. Βρανούσης, Β. Σφυρόερας, Γ. Καλαματιανός, Κ. Ρωμαίος, Π. Πάρρης
Τάξη:  Α' Λυκείου
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχετιζόμενοι όροι:  Παλαμάς, Σεφέρης, Καβάφης, Σικελιανός
Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Α΄ Λυκείου που περιέχει ποιήματα και πεζά Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από την θρησκευτική, εθνική και κοινωνική ζωή, την ελληνική φύση και τους ανθρώπινους χαρακτήρες. ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δ. Γιαννιάς, Δ. Γιαννάκος
Τάξη:  Ε' Δημοτικού
Μάθημα:  Θρησκευτικά
Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Ε΄ Δημοτικού που περιέχει την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την ίδρυσή της μέχρι την δημιουργία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Βικ. Κρητικός, Γεωργ Παπαοικονόμου, Κ. Α Παπαχρίστος (σχόλια)
Τάξη:  Α' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιέχει αποσπάσματα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και γραμματικές παρατηρήσεις.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Τάξη:  Ε' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών της Ε΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει την τραγωδία του Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Ταύροις, εισαγωγή στο έργο και τη ζωή του, και ερμηνευτικές σημειώσεις.. Φέρει το σύμβολο της ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δημήτριος Σάρρος (μετάφραση, σχόλια)
Τάξη:  Γ' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τη Γ' Γυμνασίου που περιλαμβάνει την τραγωδία του Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι σε μετάφραση και ερμηνευτικές σημειώσεις. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Τάξη:  Ε' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιέχει τις τραγωδίες του Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι και Ιφιγένεια η εν Ταύροις, εισαγωγή στα έργα και ερμηνευτικά και ετυμολογικά σχόλια. Περιέχει ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Α. Λαζάρου
Τάξη:  ΣΤ' Δημοτικού
Μάθημα:  Ιστορία
Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού που καλύπτει που καλύπτει την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως την Μικρασιατική Καταστροφή και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ηρόδοτος, Γ. Βλαχογιάννης, Κ. Κοσμάς (μετάφραση, σχόλια)
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου που περιέχει αποσπάσματα από το έργο του Ηρόδοτου Περσικοί Πόλεμοι, μετάφραση, εισαγωγή στη ζωή και το έργο του, και ερμηνευτικά σχόλια. Περιλαμβάνει παράρτημα με

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Α. Σκάσσης (σχόλια)
Τάξη:  Β' Λυκείου
Μάθημα:  Λατινικά
Σχετιζόμενοι όροι:  Hamilcar, Hannibal, Cato, Atticus
Σχολικό εγχειρίδιο Λατινικών Β΄ Λυκείου που περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Νέπωτα, αποσπάσματα από τα έργα Αμίλκας, Αννίβας, Κάτων και Αττικός, ιστορικό και γεωγραφικό πίνακα και λεξιλόγιο. Ο ...