Αντώνιος Π. Μπενέκος, Τρύφων Αλεξόπουλος
Ιστορία αρχαίας Ελλάδος Β΄ έτος συνδιδασκαλίας - τάξεις Γ΄ και Δ΄