Ευθύμιος Ν. Αναγνωστόπουλος
Ιστορία. Μυθικά χρόνια για την Γ΄ τάξι του Δημοτ. Σχολείου