Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Ευριπίδου, Ιφιγένεια η εν Ταύροις Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 16th edition]