Δ. Γιαννιάς, Δ. Γιαννάκος
Εκκλησιαστική ιστορία για την Ε΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων