Δημοσθένης, Θαλ. Θεοδωρακόπουλος (σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ και Φιλιππικός Β΄ Γυμνασίου
[1966, 1st edition]