29 εγγραφές [13 - 18]

Αποτελέσματα για "δημοτικό σχολείο"


Το αναγνωστικό «Στα Παλιά Χρόνια»

Τα αναγνωστικό αυτό της Δ΄ τάξης είναι μετάφραση από το βιβλίο «Πρόας ο Νικίου» το οποίο είχε εκδώσει το 1898 η Διάπλασις των Παίδων σε μετάφραση από τον Παλαμά και πρόλογο του Λάμπρου από το γαλλικό πρωτότυπο του Andre Laurie ( ...

Περισσότερα

Το αναγνωστικό «Διγενής Ακρίτας»

Το αναγνωστικό αυτό είναι ένα από τα αναγνωστικά της Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917. Η προετοιμασία των νέων αναγνωστικών μέσα στο ταχύτερο χρονικό διάστημα είναι ένας από τους βασικότερους στόχους των υπευθύνων της ...

Περισσότερα

Οι τρείς φίλοι της Γαλατείας Καζαντζάκη

Η Γ. Καζαντζάκη συμμετέχει στο διαγωνισμό για τα Αναγνωστικά της περιόδου 1914-1918 και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η συμμετοχή αυτή, καθώς η προσωπική της παιδαγωγική θεωρία, στη φάση αυτή, φαίνεται να συμπλέει με τις αρχές της ...

Περισσότερα

Τα Μεταξικά αναγνωστικά

Με τον αναγκαστικό νόμο 952/1937 και την ίδρυση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.), πιστοποιήθηκε η πρόθεση της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά να ασκήσει συγκεντρωτική πολιτική στο χώρο του βιβλίου ελέγχοντας ...

Περισσότερα

Τα νεοελληνικά αναγνώσματα του Αλέξανδρου Σαρή

Από το 1884 που εισάγεται το μάθημα των Ν.Ε. στο Ελληνικό σχολείο και για περίπου έναν αιώνα, η διδασκαλία του βασίστηκε αποκλειστικά στα σχολικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Έτσι ...

Περισσότερα

Ελληνική ιστορία των νεωτέρων χρόνων του Κωνσταντίνου Σακκαδάκη

Η ιδεολογική και πολιτική χρήση της εκπαίδευσης ως εργαλείου προπαγάνδας από το απριλιανό καθεστώς έθετε πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις για τη σχολική ιστορία: τη νομιμοποίηση της δικτατορίας και των επιλογών της μέσω της ένταξης ...

Περισσότερα