29 εγγραφές [25 - 29]

Αποτελέσματα για "δημοτικό σχολείο"


Ο νέος γεωργός

Η πρώτη έκδοση του αναγνωστικού «Νέος Γεωργός» της Γαλάτειας Καζαντζάκη γίνεται το 1914 σύμφωνα με τον Νόμο ΓΣΑ΄ και εγκρίνεται «δια την τετραετίαν 1914-1918». Είναι η χρονική περίοδος που πολεμικοί παιάνες ηχούν σε όλη την ...

Περισσότερα

Βασανισμένα και δοξασμένα χρόνια: Ηρωικά και Αλυτρωτικά

Από το 1917, έτος της απαγόρευσης όλων των εγχειριδίων πλην των αναγνωστικών, έως το 1931 της πρόβλεψης για έγκριση διδακτικών βιβλίων αλλά και βοηθημάτων έχουν μεσολαβήσει είκοσι κυβερνήσεις, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ...

Περισσότερα

Τα βιβλία ιστορίας του Παναγιώτη Παναγόπουλου

Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος υπηρέτησε τη δεκαετία του 1930 ως επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων και συνέγραψε εγχειρίδια για όλες τις τάξεις του δημοτικού για τα μαθήματα της ιστορίας, των θρησκευτικών, της γεωμετρίας, της ...

Περισσότερα

Ο πύργος του Βοσπόρου

Το αναγνωστικό κυκλοφορεί το 1929 και πραγματοποιεί άλλες δύο εκδόσεις έως το 1933. Η γλώσσα του είναι δημοτική, ρέουσα, απλή, ζωντανή και κατάλληλη για παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. Το περιεχόμενό του χωρίζεται σε εφτά ...

Περισσότερα

Τα ψηλά βουνά

«Τα Ψηλά Βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ένα από τα δεκατρία αναγνωστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917-20, αποτελούν αναμφίβολα την πιο προωθημένη, υποδειγματική από λογοτεχνική άποψη, έκφραση του τριπλού ...

Περισσότερα