Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Αχαϊκής Συμπολιτείας διά την Α΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Α' Ελληνικού Σχολείου που καλύπτει την περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους ως τη συγκρότηση της Αχαϊκής Συμπολιτείας.

Αριθμητική Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου

Μαθητικό βοήθημα Αριθμητικής για τις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που περιέχει ασκήσεις με επιχειρηματικό προσανατολισμό και εστιάζει στις αριθμητικές πράξεις με κλάσματα και την απλή μέθοδο των τριών.

Ορυκτολογία για την Γ', Δ' Ε', ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Το σύγγραμμα ήταν μαθητικό βοήθημα για το μάθημα της Ορυκτολογίας στο Δημοτικό. Περιέχει βασικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των λίθων και των ορυκτών. Επίσης, αναφέρει τις καθημερινές

Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης. Δια την Β΄ Τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων, Ημιγυμνασίων, Πρακτικών Λυκείων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων άλλων Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου που συνιστά μία εξιστόρηση της Καινής Διαθήκης από τη γέννηση της Θεοτόκου ως την ανάληψη του Χριστού .

Ευθύγραμμος τριγωνομετρία προς χρήσιν των μαθητών των Πρακτικών Λυκείων, των σπουδαστών των μαθηματικών, φυσικής, χημείας και των μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών

Σχολικό εγχειρίδιο Ευθύγραμμης Τριγωνομετρίας για τους μαθητές των Πρακτικών Λυκείων, των σπουδαστών των Μαθηματικών Φυσικής Χημείας και των μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών που περιλαμβάνει εισαγωγή στην ...

Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας περιλαμβάνον εκ της παλαιάς προς χρήσιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Γυμνασίου που εστιάζει στην σύσταση της Γης, στην ιστορία της γεωγραφίας και στην πληθυσμιακή εξέλιξη. Περιέχει και περιγραφές χωρών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση