Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ομήρου Ιλιάδα Β εκλογή (Ι-Λ). Προς Χρήσιν των μαθητών της Ε΄ Τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων

Μαθητικό βοήθημα της Ε΄ Γυμνασίου για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών που περιέχει τις ραψωδίες Ι-Λ της Ιλιάδας και εισαγωγή. Ο συγγραφέας ήταν Διευθυντής στη Βαρβάκειο πρότυπο Σχολή και Γυμνασιάρχης του ...

Από το χωριό μου

Εξωσχολικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει μικρές ιστορίες και διηγήματα που απευθύνονταν σε παιδιά από 13 ετών και άνω.

Δημοσθένους Φιλιππικοί Α΄ και Β΄, διά την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Δ΄ Γυμνασίου που περιέχει τους Λόγους του Δημοσθένη Φιλιππικός Α΄ και Β' και γλωσσικές και ερμηνευτικές σημειώσεις.

Στοιχεία Γενικής Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Βιολογίας για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου. Περιέχει μια γενική επισκόπηση της Βιολογίας αρχίζοντας με τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε οργανισμού, τα ανόργανα και οργανικά σώματα και τα ...

Θεματογραφικαί ασκήσεις προς εφαρμογήν των Συντακτικών κανόνων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Μέρος Β΄ προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων

Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Γυμνασίου που περιέχει θεματογραφικές ασκήσεις για την εφαρμογή των συντακτικών κανόνων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση