Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις Γ' τάξη Τεχνικού Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο Γ' Τεχνικού Λυκείου το οποίο ασχολείται με τη λειτουργία και τη σύνθεση των ψυκτικών διατάξεων. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το θεωρητικό κομμάτι το οποίο περιέχει ζητήματα θερμοδυναμικής, τη ...

Ελληνικόν αλφαβητάριον τεύχος πρώτον εγκριθέν εν τω διαγωνισμόν των διδακτικών βιβλίων επί πενταετίαν

Αναγνωστικό Α΄ Δημοτικού που περιλαμβάνει το ελληνικό αλφάβητο, εικόνες, συλλαβές και μικρές φράσεις και προτάσεις.

Η Φυσική ιστορία. Το σπίτι-η αυλή-ο κήπος. Τάξη Τρίτη

Μαθητικό βοήθημα Φυσικής Ιστορίας Δημοτικού που εστιάζει στα ζώα και τα φυτά του σπιτιού και του κήπου.

Ευριπίδου Μήδεια, μετά σημειώσεων προς χρήσιν των σπουδαζόντων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών που περιέχει την τραγωδία του Ευριπίδη, Μήδεια και γλωσσικά και πραγματολογικά σχόλια.

Λογική Γ΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο Λογικής Γ΄ Λυκείου που είναι χωρισμένο σε στοιχειολογία ή τυπική λογική και μεθοδολογία.

Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία που εστιάζει στα μέρη του λόγου και στην σύνταξή τους.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση