Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ιστορία της Νέας Ελλάδος (1453-1924) και η σύγχρονος της όλης Ευρώπης διά την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Ε΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου που καλύπτει την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Κοντάκια και καθίσματα : δια την Α’ τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει κοντάκια δεσποτικών εορτών, καθίσματα της Μεγάλης Εβδομάδας και ερμηνευτικές σημειώσεις.

Σοφοκλέους Αντιγόνη δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄ Γυμνασίου για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Περιλαμβάνει αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου της τραγωδίας. Επίσης, περιέχει μετάφραση, ερμηνευτικά, πραγματολογικά σχόλια και ...

Αριθμητική και γεωμετρία Δ΄ τάξεως Δημοτικού

Σχολικό εγχειρίδιο Αριθμητικής Δ΄ Δημοτικού χωρισμένο σε πρακτικά προβλήματα και τις λύσεις τους που εστιάζει στις πράξεις με ακέραιους και συμμιγείς αριθμούς και περιλαμβάνει στοιχεία Γεωμετρίας.

Φυτολογία περιλαμβάνον την ύλην του προγράμματος της Ε΄ και Στ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων τεύχος Β΄

Μαθητικό βοήθημα Φυτολογίας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζει φυτά ανάλογα με τον τόπο που ευδοκιμούν και τη χρήση τους.

Ηθική προς χρήσιν των παίδων

Έκδοση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που αποσκοπεί στην ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση