Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ανθρωπολογία Β΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Ανθρωπολογίας Β΄ Γυμνασίου που εστιάζει στην κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Περιέχει και αναφορά στις ...

Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης και ίδια της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου που εξετάζει τα μέρη του λόγου και την σύνταξή τους.

Γραμματική της λατινικής γλώσσης Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Λατινικών Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει γραμματική και συντακτικό και είναι χωρισμένο σε φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυμολογικό μέρος.

Αριθμητική και Προβλήματα για την Ε ́ και ΣΤ ́ τάξη του Δημοτικού

Μαθητικό βοήθημα Μαθηματικών Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού που περιέχει ασκήσεις και προβλήματα ακέραιων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών.

Ψυχολογία Β΄ Λυκείου

Σχολικό εγχειρίδιο για την Β΄ Λυκείου για το μάθημα της Ψυχολογίας. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει εισαγωγικά γενικές έννοιες και ορισμούς της επιστήμης της ψυχολογίας (ορισμοί, χαρακτηριστικά του ψυχικού κόσμου, ...

Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί (Εκλογαί)

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών που περιέχει αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών, εισαγωγή και ερμηνευτικά σχόλια. Κοσμείται από μικρά διακοσμητικά σχέδια.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση