Ιστορική Συλλογή

Αναζήτηση και προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής».

Πλοηγηθείτε στην συλλογή

Άρθρα Παρουσίασης

Σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την Ιστορική Συλλογή του Ι.Ε.Π.

Μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλη την εκπαιδευτική / ερευνητική κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Υλικό
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις εκλογαί διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει αποσπάσματα από το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις, εισαγωγή στη ζωή και το έργου του, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και εικόνες και

Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Σχολικό εγχειρίδιο Γλώσσας Δημοτικού που περιλαμβάνει γραμματική και συντακτικό και είναι χωρισμένο σε φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυμολογικό μέρος. Φέρει το σύμβολο της δικτατορίας.

Νεοελληνικά αναγνώσματα Β΄ Γυμνασίου

Σχολικό εγχειρίδιο Νέων Ελληνικών Β' Γυμνασίου που περιέχει ποιήματα και πεζά Ελλήνων συγγραφέων εμπνευσμένα από τη θρησκευτική, εθνική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή και την ελληνική φύση. Περιέχει παράρτημα

Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί (Εκλογαί) δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων

Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη λυρική ποίηση, έργα αρχαίων Ελλήνων ποιητών, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια, και λεξιλογικές παρατηρήσεις.

Κατήχησις και Λειτουργική δια την ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων

Μαθητικό βοήθημα Θρησκευτικών ΣΤ΄ Δημοτικού που αναλύει την έννοια της κατήχησης με έμφαση στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, το οποίο εξετάζει από δογματική και ηθική σκοπιά. Περιλαμβάνει και στοιχεία ...

Ζωολογία για τις κατώτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, τεύχος Α’

Μαθητικό βοήθημα Ζωολογίας για την Γ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζει τα ζώα με βάση το χώρο στον οποίο διαβιούν.

Πρόσφατα άρθρα
Ο Γεροστάθης

Η συμβολή του Λ. Μελά στη διαμόρφωση του ελληνικού παιδικού βιβλίου Ο Λ. Μελάς (1812-1879) γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από αστική ηπειρώτικη οικογένεια. Έζησε, ακολουθώντας την ...

Η μετεμφυλιακή σχολική ιστορία

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Τα σχολικά βιβλία στη μεταπολεμική περίοδο

Στη μεταπολεμική περίοδο, τα σχολικά βιβλία διακρίνονται σε διδακτικά, βοηθήματα και ελεύθερα αναγνώσματα. Τα εγκεκριμένα βοηθητικά εγχειρίδια μπορούσαν να είναι περισσότερα από ένα για κάθε μάθημα. ...

Πλοηγηθείτε στην Ιστορική Συλλογή

Δείτε τα διαθέσιμα εγχειρίδια ανά προέλευση, κατηγορία ή πραγματοποιήστε μια αναζήτηση

Πλοήγηση