[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1,3
Νόμος ΣΜΘ' Περί διδακτικών βιβλίων
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1,8
Δ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων των μαθητών
[Λοιπά Προγραμμάτων Σπουδών]
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-2
Νόμος ΧΘ' Περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1, 4-5
Δ. Περί κατανομής των διδακτέων μαθημάτων εν τω Διδασκαλείω
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1,3
Β.Δ. Περί συστάσεως ναυτικής σχολής παίδων εν τω πάρωνι "Ο Άρης"