[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-48
Π.Δ. 583 Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α' και Β' τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-10
Νόμος 1304 Για την επιστημονική -παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική -Επαγγελματική Εκπαίδευση.
[ΦΕΚ Προγραμμάτων Σπουδών]
Σχετικές σελίδες:  1-10
Π.Δ. 736 Τροποποίηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των σχολείων της Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως