35 εγγραφές [19 - 24]

Τα νεοελληνικά αναγνώσματα του Αλέξανδρου Σαρή

Από το 1884 που εισάγεται το μάθημα των Ν.Ε. στο Ελληνικό σχολείο και για περίπου έναν αιώνα, η διδασκαλία του βασίστηκε αποκλειστικά στα σχολικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Έτσι ...

Περισσότερα

Τα πρώτα νεοελληνικά αναγνώσματα

Από το 1884 που εισάγεται το μάθημα των Ν.Ε. στο Ελληνικό σχολείο και για περίπου έναν αιώνα, η διδασκαλία του βασίστηκε αποκλειστικά στα σχολικά εγχειρίδια που κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Νεοελληνικά Αναγνώσματα». Έτσι ...

Περισσότερα

Η ιστορία των νεωτάτων χρόνων της ΣΤ’ τάξης Γυμνασίου του Αναστάσιου Λαζάρου

Ο Αναστάσιος Λαζάρου, δεν αποτελεί μια περιστασιακή περίπτωση συγγραφέα σχολικού βιβλίου. Τα βιβλία σχολικής ιστορίας αρχαίων, μέσων, νέων και νεότατων χρόνων που έχει συγγράψει, χρησιμοποιούνται στη μέση εκπαίδευση από τα τέλη ...

Περισσότερα

Ελληνική ιστορία των νεωτέρων χρόνων του Κωνσταντίνου Σακκαδάκη

Η ιδεολογική και πολιτική χρήση της εκπαίδευσης ως εργαλείου προπαγάνδας από το απριλιανό καθεστώς έθετε πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις για τη σχολική ιστορία: τη νομιμοποίηση της δικτατορίας και των επιλογών της μέσω της ένταξης ...

Περισσότερα

Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική του Κώστα Καλοκαιρινού

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 με υπουργό Παιδείας τον ίδιο τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και βασικό σύμβουλο τον Ευάγγελο Παπανούτσο δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί στον βραχύτατο χρόνο που μεσολάβησε από τη νομοθετική ...

Περισσότερα

«Ο Στρατιώτης» και «Η Μεγάλη Ελλάδας» της Γαλάτειας Καζαντζάκη

Το βασικό θέμα του Αναγνωστικού της Πέμπτης τάξης Ο στρατιώτης αφορά τους αγώνες για την εθνική ολοκλήρωση στις αρχές του 20ου αιώνα και την αποκατάσταση της εθνικής ταπείνωσης από τις συνέπειες του πολέμου του 1897, ενώ η

Περισσότερα