• ΕΛΙΑ
  • Σχολικό Εγχειρίδιο
  • Ελληνικό Σχολείο / Γυμνάσιο / Διδασκαλείο / Παρθεναγωγείο / Εμπορικές-Στρατιωτικές-Ναυτικές Σχολές
QR Code
02-01785
Νικόλαος Μεταξάς

Γεωγραφία-Άτλας, περιλαμβάνουσα εν τέλει και επίτομον οικονομικήν γεωγραφίαν, μετά τριακοσίων διαφόρων σχημάτων, εικόνων και ογδόντα τελειοτάτων γεωγραφικών χαρτών, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Γυμνασίων, Διδασκαλείων, Παρθεναγωγείων, Εμπορικών-Στρατιωτικών και Ναυτικών σχολών
[1925, 5η Έκδοση]

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας για τα Ελληνικά Σχολεία, τα Γυμνάσια, τα Διδασκαλεία, τα Παρθεναγωγεία και τις Εμπορικές-Στρατιωτικές-Ναυτικές Σχολές που περιέχει εισαγωγή στην κοσμογραφία, τη μαθηματική, πολιτική, οικονομική και φυσική γεωγραφία, τη γεωλογία, τη ζωολογία και φυτολογία και την ανθρωπογεωγραφία και εξετάζει την Ελλάδα και ενδεικτικές χώρες από τις πέντε ηπείρους από γεωφυσική, πολιτική και οικονομική άποψη. Περιέχει και αναφορά στις "λοιπές ελληνικές χώρες" στις οποίες περιλαμβάνει τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο και την Τουρκική Θράκη.


TopΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: 02-01785

Τίτλος: Γεωγραφία-Άτλας, περιλαμβάνουσα εν τέλει και επίτομον οικονομικήν γεωγραφίαν, μετά τριακοσίων διαφόρων σχημάτων, εικόνων και ογδόντα τελειοτάτων γεωγραφικών χαρτών, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Γυμνασίων, Διδασκαλείων, Παρθεναγωγείων, Εμπορικών-Στρατιωτικών και Ναυτικών σχολών

Συγγραφέας: Νικόλαος Μεταξάς

Μέγεθος και υπόστρωμα: Σχολικό εγχειρίδιο, σκληρό εξώφυλλο, 427 σελίδες. Εικόνες (ασπρόμαυρες), σκίτσα (ασπρόμαυρα), σχεδιαγράμματα (ασπρόμαυρα), χάρτες (ασπρόμαυροι).

TopΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξη: Ελληνικό Σχολείο / Γυμνάσιο / Διδασκαλείο / Παρθεναγωγείο / Εμπορικές-Στρατιωτικές-Ναυτικές Σχολές

Μάθημα: Γεωγραφία

Γλώσσα: Καθαρεύουσα

Παρουσίαση περιεχομένου: Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας για τα Ελληνικά Σχολεία, τα Γυμνάσια, τα Διδασκαλεία, τα Παρθεναγωγεία και τις Εμπορικές-Στρατιωτικές-Ναυτικές Σχολές που περιέχει εισαγωγή στην κοσμογραφία, τη μαθηματική, πολιτική, οικονομική και φυσική γεωγραφία, τη γεωλογία, τη ζωολογία και φυτολογία και την ανθρωπογεωγραφία και εξετάζει την Ελλάδα και ενδεικτικές χώρες από τις πέντε ηπείρους από γεωφυσική, πολιτική και οικονομική άποψη. Περιέχει και αναφορά στις "λοιπές ελληνικές χώρες" στις οποίες περιλαμβάνει τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο και την Τουρκική Θράκη.

TopΠΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εκδότης: Ιωάννης Δ. Κολλάρος

Έτος έκδοσης: 1925

Τόπος έκδοσης: Αθήνα

Έκδοση:

Υπουργική απόφαση / Σύμβαση: 7170/13-5-1905

TopΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπου: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Κωδικός βιβλιοθήκης: 1925 ΜΕΤ

TopΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα πρόσωπα:

Σχετιζόμενοι όροι:


427 εγγραφές [1 - 20]
Σελίδα #001
Σελίδα #002
Σελίδα #003
Σελίδα #004
Σελίδα #005
Σελίδα #006
Σελίδα #007
Σελίδα #008
Σελίδα #009
Σελίδα #010
Σελίδα #011
Σελίδα #012
Σελίδα #013
Σελίδα #014
Σελίδα #015
Σελίδα #016
Σελίδα #017
Σελίδα #018
Σελίδα #019
Σελίδα #020
Σελίδα #021
Σελίδα #022
Σελίδα #023
Σελίδα #024
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Αντώνης Ν. Συρίγος
Τάξη:  Γυμνάσιο / Αστικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο/ Διδασκαλείο / Εμπορικές Σχολές
Μάθημα:  Γαλλικά
Σχετιζόμενοι όροι:  Saisons, l΄ appartement, Paris, vocabulaire
Σχολικό εγχειρίδιο για τις τάξεις των Γυμνασίων, Αστικών σχολείων, Παρθεναγωγείων, Διδασκαλεία και Εμπορικές σχολές. Το βιβλίο περιλαμβάνει ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου για πρακτική ...
[Μαθητικό Βοήθημα]
Ευάγγελος Παπαναστασίου
Τάξη:  Γυμνάσιο / Αστικό Σχολείο / Πρακτικό Λύκειο / Παρθεναγωγείο
Σχετιζόμενοι όροι:  λεξικό, ανώμαλα ρήματα
Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών για τους μαθητές των Ημιγυμνασίων, Παρθεναγωγείων, Αστικών σχολείων και Παρθεναγωγείων που περιλαμβάνει κατάλογο ανωμάλων ρημάτων και σειρά σημειώσεων και ασκήσεων για ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Αντώνης Ν. Συρίγος
Τάξη:  Γυμνάσιο / Αστικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο / Διδασκαλείο / Εμπορικές Σχολές
Μάθημα:  Γαλλικά
Σχολικό εγχειρίδιο Γαλλικών των Γυμνασίων, Αστικών σχολείων, Παρθεναγωγείων, Διδασκαλείων και Εμπορικών σχολών το οποίο παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες γραμματικής μέσα από ασκήσεις και σειρά κειμένων ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Νικόλαος Κ. Τσολεκίδης, Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο
Μάθημα:  Γεωγραφία
Σχετιζόμενοι όροι:  Ελλάς, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική, Ωκεανία
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας για τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία που περιλαμβάνει εισαγωγή στη φυσική, πολιτική και οικονομική γεωγραφία και μια γενική επισκόπηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Σπυρίδων Θ. Ανδρουτσέλλης
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο
Μάθημα:  Γεωγραφία
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας για τα Ελληνικά Σχολεία και τα Παρθεναγωγεία που αναλύει τη γεωμορφολογία της Γης και παρουσιάζει, διεξοδικά, κάποιους από τους νομούς της Ελλάδας και, συνοπτικά, τα γενικά ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος, Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο
Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας για τους μαθητές των Ελληνικών Σχολείων και των Παρθεναγωγείων το οποίο αναφέρεται σε βιογραφίες σπουδαίων και επιφανών ανδρών της αρχαίας Ελλάδας.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ιω. Κ. Κοφινιώτης
Τάξη:  Γυμνάσιο / Ελληνικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο / Διδασκαλεία / Υποδιδασκαλείο
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχολικό εγχειρίδιο για την Ελληνική Γλώσσα. Αποτελεί συλλογή συνθετικών ασκήσεων που περιέχουν μύθους, περιγραφές, επιστολές, γνωμικά και αποφθέγματα.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ιωάννης Σ. Σαρρής
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο
Μάθημα:  Γεωγραφία
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας για τα Ελληνικά Σχολεία που περιλαμβάνει εισαγωγή στη φυσική, πολιτική και οικονομική γεωγραφία, και παρουσιάζει την Ελλάδα και ενδεικτικές χώρες και περιοχές από τις πέντε ...
[Μαθητικό Βοήθημα]
Α. Γ. Παπαγεωργίου
Μάθημα:  Χημεία
Σχετιζόμενοι όροι:  χημεία, ανόργανη χημεία
Μαθητικό βοήθημα Ανόργανης Χημείας για τους υποψήφιους των Ανωτάτων Σχολών και των τελειόφοιτων μαθητών των Γυμνασίων, Λυκείων, Εμπορικών Σχολών που περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Ανόργανης ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Γεώργιος Τσαγρής
Τάξη:  Α' Ελληνικού Σχολείου / Παρθεναγωγείο
Μάθημα:  Ιστορία
Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Α΄ Ελληνικού και Παρθεναγωγείου που καλύπτει την περίοδο από τους μυθικούς και ηρωικούς χρόνους μέχρι την μάχη της Μαντινείας και τον θάνατο του Επαμεινώνδα.