• ΙΕΠ
  • Σχολικό Εγχειρίδιο
  • Α' Ελληνικού Σχολείου / Β' Ελληνικού Σχολείου / Γ' Ελληνικού Σχολείου / Παρθεναγωγείο / Εμπορικές και Πρακτικές Σχολές
QR Code
01-17180
Νικόλαος Π. Λέκος

Πρακτική γεωμετρία προς χρήσιν των μαθητών Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Εμπορικών και εν γένει Πρακτικών Σχολών
[1921, 5η Έκδοση]

Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία με έντονο πρακτικό προσανατολισμό.


TopΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Κωδικός αναγνώρισης: 01-17180

Τίτλος: Πρακτική γεωμετρία προς χρήσιν των μαθητών Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Εμπορικών και εν γένει Πρακτικών Σχολών

Συγγραφέας: Νικόλαος Π. Λέκος

Μέγεθος και υπόστρωμα: Σχολικό εγχειρίδιο, 21εκ., σκληρό εξώφυλλο, 134 σελίδες. Σκίτσα (ασπρόμαυρα).

TopΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξη: Α' Ελληνικού Σχολείου / Β' Ελληνικού Σχολείου / Γ' Ελληνικού Σχολείου / Παρθεναγωγείο / Εμπορικές και Πρακτικές Σχολές

Μάθημα: Μαθηματικά

Γλώσσα: Απλή καθαρεύουσα

Παρουσίαση περιεχομένου: Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για τα Ελληνικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία με έντονο πρακτικό προσανατολισμό.

TopΠΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εκδότης: Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος

Έτος έκδοσης: 1921

Τόπος έκδοσης: Αθήνα

Έκδοση:

Υπουργική απόφαση / Σύμβαση: 432/23-1-1921

Έτος έγκρισης: 1921

TopΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Εντοπισμός πρωτοτύπου: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κωδικός βιβλιοθήκης: 17180

TopΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Σχετιζόμενα πρόσωπα:

Σχετιζόμενοι όροι:


142 εγγραφές [1 - 20]
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Εξώφυλλο
Σελίδα #001
Σελίδα #002
Σελίδα #003
Σελίδα #004
Σελίδα #005
Σελίδα #006
Σελίδα #007
Σελίδα #008
Σελίδα #009
Σελίδα #010
Σελίδα #011
Σελίδα #012
Σελίδα #013
Σελίδα #014
Σελίδα #015
Σελίδα #016
Σελίδα #017
Σελίδα #018
Σελίδα #019
Σελίδα #020
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ιωάννης Ταμπακόπουλος
Τάξη:  Α' Ελληνικού Σχολείου / Β' Ελληνικού Σχολείου / Γ' Ελληνικού Σχολείου / Αστικό Σχολείο / Ανωτέρα Παρθεναγωγεία
Μάθημα:  Μαθηματικά
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Ελληνικών και Αστικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων που είναι χωρισμένο σε Επιπεδομετρία και Στερεομετρία και περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ανδρ. Σ. Παπασπυρόπουλος
Τάξη:  Α' Γυμνασίου / Β' Γυμνασίου
Μάθημα:  Μαθηματικά
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου χωρισμένο σε Επιπεδομετρία και Στερεομετρία που περιέχει θεωρία και ασκήσεις.
[Μαθητικό Βοήθημα]
Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Τάξη:  Β' Γυμνασίου
Σχετιζόμενοι όροι:  ρητορική, λόγοι
Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών Β΄ Τετραταξίου Γυμνασίου που περιλαμβάνει μετάφραση των Ολυνθιακών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Δημοσθένη.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Νικόλαος Π. Λέκος
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο / Πρακτικές Σχολές
Μάθημα:  Μαθηματικά
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωμετρίας για τα Ελληνικά Σχολεία που είναι χωρισμένο σε θεωρία και ασκήσεις και εστιάζει στα γεωμετρικά σχήματα και σώματα. Περιέχει στοιχεία Κοσμογραφίας και παράρτημα με υποδείγματα ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Λουκιανός, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Τάξη:  Α' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Λουκιανού, αποσπάσματα από του Νεκρικούς διαλόγους και ερμηνευτικές σημειώσεις.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δημοσθένης, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Τάξη:  Δ' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Δ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και στο έργο του Δημοσθένη, τον Α΄ κατά Φιλίππου, και τους Α΄ και Β΄ Ολυνθιακούς και ερμηνευτικά και ετυμολογικά σχόλια.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δημοσθένης, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Τάξη:  Δ' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Δ΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και στο έργο του Δημοσθένη, τον Α΄ κατά Φιλίππου, και τους Α΄ και Β΄ Ολυνθιακούς και ερμηνευτικά και ετυμολογικά σχόλια.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ιωάννης Σαρρής
Τάξη:  Γ' Ελληνικού Σχολείου
Μάθημα:  Γεωγραφία
Σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας Γ΄ Ελληνικού Σχολείου που αποτελεί μια γενική επισκόπηση της Ελλάδας ανά διαμέρισμα και νομό. Περιέχει και ειδικό κεφάλαιο για τις "λοιπές ελληνικές χώρες" στις οποίες ...
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Λουκιανός, Χρήστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Τάξη:  Α' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Λουκιανού, αποσπάσματα από του Νεκρικούς διαλόγους και ερμηνευτικές σημειώσεις.
[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ξενοφών, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Τάξη:  Γ' Γυμνασίου
Σχετιζόμενοι όροι:  Κύρος ο Β΄, Πέρσες, ηγεμόνας
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών για την Γ΄ Εξαταξίου Γυμνασίου που περιλαμβάνει εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Ξενοφώντα, αποσπάσματα από το Κύρου Παιδεία, ερμηνευτικές σημειώσεις, σκίτσα που ...