QR Code
02-02989
Karolos Nontie (Charles Nodier) (epim.)

Vivlion tis neoleas, periechon pantias istorias, diigimata, gnomika ke axiomata ek diaforon Gallon singrafeon, ke is tin imeteran dialekton metenechthenta en is prosetethisan ex Ellinon singrafeon tina temachia
[1865]


TopIDENTITY STATEMENT AREA

Reference code: 02-02989

Title: Vivlion tis neoleas, periechon pantias istorias, diigimata, gnomika ke axiomata ek diaforon Gallon singrafeon, ke is tin imeteran dialekton metenechthenta en is prosetethisan ex Ellinon singrafeon tina temachia

Author: Karolos Nontie (Charles Nodier) (epim.)

Extent and medium: Other, hard back, 230 pages.

TopCONTENT AREA

Language: Katharevousa

TopEDITION INFORMATION AREA

Publisher: Eleni Gousiou

Publication year: 1865

Publication place: Athina

TopALLIED MATERIALS AREA

Location of originals: Hellenic Literary and Historical Archive

Library control number: 1865.55

TopINDEX TERMS

Related names:

Related subjects:


230 items total [1 - 20]
Cover
Cover
Cover
Cover
Page #001
Page #002
Page #003
Page #004
Page #005
Page #006
Page #007
Page #008
Page #009
Page #010
Page #011
Page #012
Page #013
Page #014
Page #015
Page #016
Page #017
Page #018
Page #019
Page #020
[Teacher’s Guide]
G. N. Kalamatianos
Class:  ST' Gimnasiou
Course:  Modern Greek
[Sourcebook]
G. Kalamatianos, I. Lagios, M. Stathopoulou-CHristofelli
Class:  ST' Gimnasiou
Course:  Modern Greek
[Sourcebook]
Vasilios Favis, Konstantinos CHaralampopoulos
Class:  B' Gimnasiou / C' Gimnasiou
Course:  Ancient Greek
[Sourcebook]
Poplios Virgilios Maron (P. Vergilius Maro), Markos Tillios Kikeronas (Marcus Tullius Ciceco), Kouintos Oratios Flakkos (Q. Horati Flacci), Fokionas V. Vousvounis, Errikos Skassis, Zafirios N. Fragkiskos (isagogi/scholia)
Class:  C' Likiou
Course:  Latin
[Sourcebook]
Poplios Virgilios Maron (P. Vergilius Maro), Markos Tillios Kikeronas (Marcus Tullius Ciceco), Kouintos Oratios Flakkos (Q. Horati Flacci), Fokionas V. Vousvounis, Errikos Skassis, Zafirios N. Fragkiskos (isagogi/scholia)
Class:  C' Likiou
Course:  Latin
[Sourcebook]
Poplios Virgilios Maron (P. Vergilius Maro), Markos Tillios Kikeronas (Marcus Tullius Ciceco), Kouintos Oratios Flakkos (Q. Horati Flacci), Fokionas V. Vousvounis, Errikos Skassis, Zafirios N. Fragkiskos (isagogi/scholia)
Class:  ST' Gimnasiou
Course:  Latin
[Sourcebook]
Poplios Virgilios Maron (P. Vergilius Maro), Markos Tillios Kikeronas (Marcus Tullius Ciceco), Kouintos Oratios Flakkos (Q. Horati Flacci), Fokionas V. Vousvounis, Errikos Skassis, Zafirios N. Fragkiskos (isagogi/scholia)
Class:  ST' Gimnasiou
Course:  Latin