Σταύρος Ι. Βουτυράς
Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας