Δημήτριος Χ. Σεμιτέλος
Λατινική γραμματική : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων
[1899]