Βασίλειος Γ. Βύθουλκας
Ορθόδοξος χριστιανική ηθική : προς χρήσιν των μαθητών των γυμνασίων
[1896]