Σταύρος Σταθόπουλος
Στοιχειώδης σειρά γεωγραφικῶν μαθημάτων εἰς τρεῖς περιόδους : Πρός χρῆσιν τῶν τάξεων τοῦ προπαιδευτηρίου
[1859]