Ζαχαρίας Δ. Λαμπίσης
Συλλογή Ελληνικών μαθημάτων: προς χρήσιν των σχολείων
[1842]