Κωνσταντίνος Ασώπιος
Περί ελληνικής συντάξεως : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων εγκρίσει της κυβερνήσεως
[1862]