Ιωάννης Πανταζίδης
Γυμνασιακή παιδαγωγική : προς χρήσιν των τε φοιτητών της φιλολογίας και πάντων εν γένει των διδασκάλων της μέσης εκπαιδεύσεως
[1889]