Δημ. Κοντογιάννης
Ο αεροπόρος. Αναγνωστικόν έκτης τάξεως Δημοτικού Σχολείου
[1935, 4th edition]