Αλέξανδρος Γ. Μακρυναίος
Ελληνικόν αναγνωσματάριον διά την Γ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1905]