Δημοσθένης Μ. Ανδρεάδης
Οδύσσεια (διασκευή) Αναγνωστικόν Γ΄ Δημοτικού
[1938, 7th edition]