Γεώργιος Α. Μέγας
Αναγνωστικό για την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1940]