Επ. Γ. Παπαμιχαήλ, Δημ. Βουτυράς
Ο ήλιος. Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1924, 1st edition]