Γεώργιος Ν. Καλλίνικος
Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης προς χρήσιν των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου αμφοτέρων των φύλων
[1905]