Ι. Δ. Σαραντίδης
Αναγνωσματάριον δια τους μαθητάς της Β΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1933]