Χαράλαμπος Κυριακάτος
Γραμματική της ομιλουμένης και γραφομένης καθαρευούσης ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει
[1915, 5th edition]