Α. Π. Κουρτίδης, Γ. Σ. Κονιδάρης, Γ. Καλαράς
Οδύσσεια. Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1920, 4th edition]