Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horati Flacci), Γεώργιος Κ. Γρατσιάτος (σχόλια)
Κ. Οράτιου Φλάκκου Είκοσιν Εκλεκταί Ωδαί προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1931, 1st edition]