Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1929, 9th edition]