Α. Αλοΐζος
Χημεία ΣΤ΄ Δημοτικού
[1945, 2nd edition]